Списанието

Изберете рубрика:

 

Онлайн каналът отчете големи ръстове в категорията "Пюрета"

Брой 1, януари 2021

Дата: 02.02.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Онлайн каналът отчете големи ръстове в категорията "Пюрета"

Яна Савова, Country Manager Trade & Marketing, HiPP България


Как се развива пазарът на бебешки пюрета/млека – при кои видове се констатира динамика в продажбите?


Въпреки предизвикателствата през 2020-та година, причинени от COVID пандемията, пазарът на детски храни се запази относително стабилен в стойност. Наблюдава се спад на продажбите, които се реализират в традиционните канали, но той се компенсира от ръста на on-line търговията в категорията. Благоприятен фактор е и стабилната раждаемост въпреки кризата.

Забелязвате ли промяна в поведението на потребителите относно каналите, от които пазаруват тези продукти?

В условията на пандемия логично on-line каналът отчете големи ръстове и категорията „Бебешки храни“ не прави изключение. В тази категория, обаче, ръстовете се реализират от доста по-ниска база в сравнение с други категории, което се обуславя от високите логистични разходи, свързани с транспортирането на бебешки храни. Въпреки това очаквам тенденцията да се запази и on-line каналът да продължи да се развива макар и с по-бавни темпове.

Кризата, свързана с епидемията, отрази ли се на тази категория продукти? По какъв начин?

Както и в останалите категории в началото на кризата, така и в бебешките храни, се наблюдаваше динамика и трудна предвидимост на потребителското търсене, породена от психологически фактори и най-вече несигурност. Имаше кратък период на презапасяване от страна на потребителите. Липсата на чуждестранни туристи през летния сезон също се отрази на продажбите на някои марки, които традиционно се търсят от тази група потребители. Друг ефект, породен от икономическата криза, вследствие на пандемията и ограничителните мерки, е частичното пренасочване на потребителското търсене от премиум сегмента към по-ниския ценови сегмент. Този ефект се проявява ограничено, най-вече извън големите градове, тъй като в тази категория все пак водещият фактор при решение за покупка е качеството.

Как очаквате да се развитие пазарът през следващите няколко месеца?

Очаквам пазарът да се запази по-скоро стабилен с продължаваща тенденция за преливане на продажби към on-line канала.