Професионални умения за водене на преговори в пет казуса

Дата: 30.10.2013 Коментари: 0
Снимки (6)
Професионални умения за водене на преговори в пет казуса

Казус – проблем между клиент и компания. Искане за компенсация, търсене на изход от конфликта. Преговори.

Общо 5 различни казуса бяха поставени за разрешаване от участниците в съвместното обучение на сп. PROGRESSIVE и Данаил Тодоров Business Consulting – „Професионални умения за водене на преговори”.

Сред участниците имаше както регионални мениджъри, мениджъри ключови клиенти, мениджъри продажби, специалисти маркетинг и реклама, така и управители на малки търговски обекти.

“Изгубен багаж”, “Разходи” / “Идеално положение”, “Бързата Работа”, “Затруднено положение”, “Голф клуб”. Това бяха 5-те казуса върху които присъстващите водиха импровизирани преговори. Между отделните казуси, Данаил Тодоров представи най-важните стъпки, през които трябва да преминат преговарящите, за да постигнат желаните резултати. Участниците научиха как трябва да се подготвят преди преговори, как да водят дискусията, как да четат сигналите на отсрещната страна, как да преценят кои са най-уместните предложения, как да постигнат взаимно съгласие.

Данаил разкри кои са най-честите стилове на общуване и как могат да се определят. Участниците разбраха и какви роли трябва да имат хората, отиващи на преговори, а спрямо съответната роля и какви отговорности има даденото лице.

В края на натоварения от тренировъчни преговори ден, всички участници получиха сертификати за  успешно преминато обучение.