ФУДТЕХ

Дата: 04.01.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
ФУДТЕХ

23 – 27 Февруари 2022 г.: Пловдив, България

ФУДТЕХ

Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии

23 – 27 Февруари 2022

Международен панаир Пловдив

Пловдив, България

http://www.fair.bg/NR/exeres/9A391F52-4296-4C00-AB89-E48E3D30A5CC.htm