Дълготрайните колбаси с ръст извън сезона

Брой 9, септември 2017

Дата: 02.10.2017 Коментари: 0
Снимки (1)
Дълготрайните колбаси с ръст извън сезона

Първият Pro Brand Test в края на лятoто се превърна в своеобразна тренировка за зимната ваканция. В чиниите на непрофесионалните дегустатори и гости на събитието попаднаха 2 вида дълготрайни колбаси – филе Елена и пастърма. От всеки вид бяха изпробвани 5 предварително подбрани марки, които останаха в тайна до самия край на събитието. За провеждането на теста и разчитането на крайните резултати за пореден път ни сътрудничиха експертите от сертифицираната лаборатория за сензорен анализ Euro Sensolab Bulgaria.

Съдържанието на чиниите, което традиционно радва сетивата на потребителите между зимните празници, сега беше оценено по следните показатели:  Цвят

  • Мирис
  • Вкус
  • Твърдост
  • Овкусяване
  • Послевкус

За да класират пробите, гостите използваха 7-бална скала за оценка, с помощта, на която оценяваха отделните проби чрез следните измерения: „1 Изключително не ми харесва”, „2 Много не ми харесва”, „3 Малко не ми харесва”, „4 Нито ми харесва, нито не ми харесва”, „5 Малко ми харесва”, „6 Много ми харесва”, „7 Изключително много ми харесва” и 5-бална скала за качествена и количествена оценка, която представлява количествено измерване на съответния показател, при което потребителят определя дали даденият показател на продукта е твърде малко, точно както трябва да бъде или твърде много.

Филе Елена

Марките, които избрахме да бъдат подложени на сляп тест бяха „Майстор Цветко”, „АВА”, „КФМ”, „Тандем” и „Маджаров”. След като данните от гласуването бяха обработени, дойде ред да узнаем как дегустаторите са възприели всеки един продукт по предварително зададените показатели. Като филето Елена с най-добър цвят беше отличено „Майстор Цветко”. Общо 9 от 12 човека бяха посочили, че цветът му е „точно както трябва да бъде”. Цветът на „Тандем” беше раздвоил гостите най-вече между „леко светъл” (6 гласа) и „точно както трябва да бъде” (6 гласа). Най-голям брой хора са определили цвета на „КФМ” като „леко тъмен” (6 човека). За продукта на „АВА” колебанието по отношение на цвета е било най-вече между „прекалено светъл” (5 гласа) и „леко светъл” (5 гласа). За „Маджаров” четирима дегустатори са посочили, че цветът е „точно както трябва да бъде”, а други 5 – „леко тъмен”.

Мирисът и вкусът бяха анализирани по 7-балната скала за оценка. Така като най-предпочитани според мириса бяха отличени „Майстор Цветко” и „КФМ”, които си поделиха 5,3 точки. Следват „Тандем” с 4,4 точки, „Маджаров” с 4,0 точки и „АВА” с 3,6 точки. За филе Елена с най-добър вкус бе коронован „Майстор Цветко” (5,0), следван от „КФМ” (4,7), „Тандем” (4,2), „Маджаров” (3,3) и „АВА” (3,0).

С най-добра твърдост беше определено филето на „Тандем” (9 гласа). За „Майстор Цветко” също преобладаваща част от дегустаторите бяха посочили, че твърдостта е „точно както трябва да бъде” (8 човека), но трима от дегустаторите го бяха определили като „леко твърдо”. Най-много гласове в посока „леко твърд” (7), получи „Маджаров”.

„Майстор Цветко” е филето с най-добро цялостно овкусяване (7 гласа), макар да беше оценен и като „по-слабо овкусен”, „по-силно овкусен” и „прекалено овкусен”. Общо 6 човека бяха одобрили овкусяването на „Тандем”, петима това на „КФМ” и 1 човек на „Маджаров”.

Като най-добър беше определен послевкуса на „Майстор Цветко” (5,2 точки), следван от „КФМ” (4,6), „Тандем” (4,0), и „Маджаров” и „АВА”, които си поделят равен брой точки (3,3).

 При определянето на обобщената оценка, този път бяха взети под внимание резултатите, които марките получиха за показателите мирис, вкус и послевкус. Така според обобщената оценка, дегустираните марки се подредиха в следната последователност: „Майстор Цветко” (5,13), „КФМ” (4,80), „Тандем” (4,15), „Маджаров” (3,43) и „АВА” (3,24).

Кайзер пастърма

Когато дойде ред на пастърмата, гостите на PRO Brand Test опитаха следните 5 бранда – „КФМ”, „АВА”, „Тандем”, „Деликатесен”, „Деликатес житница”. За пастърма с най-добър цвят беше отличен продуктът на „Деликатесен”. За него 8 човека са посочили, че цветът е „точно както трябва да бъде”. За продукта на „КФМ” дегустаторите са били раздвоени основно между „леко светъл” и „точно както трябва да бъде”. Цветът на „Деликатес житница” е определен от „точния”, през „леко тъмен” до „прекалено тъмен”. Общо 8 от 12 човека са определили пастърмата на „АВА” за прекалено тъмна.

Показателят мирис подреди марките според резултатите от гласуването така: „Деликатесен” (5,5 точки), „КФМ” (5,0 точки), „АВА” (4,3), „Тандем” (4,3) и „Деликатес житница” (3,7). При вкуса резултатите между брандовете бяха доста близки – „АВА” (4,8 точки), „КФМ” (4,8 точки), „Деликатесен” (4,6), „Тандем” (4,4), „Деликатес житница” (3,4).

Мнозинството от дегустаторите (9 човека) бяха определили пастърмата „АВА” като леко твърда. „Деликатесен” получава най-много гласове за „точно както трябва да бъде”, а при всички останали марки мненията по отношение на твърдостта на продукта са разнородни. Подобна е ситуацията и при гласуването за цялостното овкусяване. Единствената марка, за която гостите имаха по-категорично мнение е „Деликатес житница”. За нея колебанията бяха основно между „недостатъчно овкусена” и „по-слабо овкусена”.

При послевкуса 5-те марки пастърми се подредиха така: „АВА” (4,8 точки), „КФМ” (4,8 точки), „Деликатесен” (4,4 точки), „Тандем” (4,4), „Деликатес житница” (3,3).

Крайната оценка и тук отново се базираше на резултатите, получени за критериите мирис, вкус и послевкус. Финалното класиране на брандовете изглеждаше така: „КФМ” (4,80), „Деликатесен” (4,70), „АВА” (4,65), „Тандем” (4,38) и „Деликатес житница” (3,40). 

Продажбите в стойност в категорията „Месни продукти” се движат в много по-голяма степен от дълготрайните колбаси, докато продажбите в обем се определят от малотрайните колбаси. Това показаха данните на „Нилсен България” за годишния период, приключил през юни-юли 2017, които бяха представени по време на септемврийския PRO Brand Test.

Дълготрайните колбаси с ръст, малотрайните – със спад

Данните на маркетинговата агенция показват, че през МАТ юни-юли’17 сравнен със същия период година по-рано, категория „Месни продукти” нараства в стойност с 2,4%, но пада с 1,4 на сто в обем. Ръстът в стойност се движи основно от дълготрайните колбаси и каймата. Малотрайните колбаси отчитат негативно развитие през този период и в обем (-2,2%), и в стойност (-0,9%).

Разглеждайки дълготрайните колбаси в дълбочина се вижда, че по-големите сегменти са тези, които движат ръста в категорията. От тях се отличават суджукът и луканката, докато по-малките сегменти имат негативно развитие през последния 12-месечен период спрямо предходната година. Продажбите на луканка са се увеличили през последната година с 9,1% в стойност и с 5,1 на сто в обем. Ръстът при суджука пък е с 6,4% в стойност и 3,9 на сто в обем. Сериозни спадове има при сурово-сушената наденица, пръчиците, сушеницата и флорентинера. Шпекът има най-голям дял в продажбите на дълготрайни колбаси и важността на този сегмент се увеличава – от 33,6 на сто в стойност на 34% и от 40,5% в обем на 41,4 на сто.

Въпреки повишаващите се цени на килограм при повечето сегменти, средните цени на брой спадат през МАТ юни-юли’17. Тенденцията в развитието на цените на килограм и брой показва преминаване към по-малки разфасовки сред повечето сегменти, посочват от „Нилсен България”.

За суджука по същество

Въпреки че суджукът се отличава с ясно изразена сезонност през зимните месеци декември-януари, агенцията наблюдава любопитна тенденция - продажбите се повишават с най-голям темп спрямо предходната година в месеците извън сезонния пик –юни-юли‘16, август-септември’16 и юни-юли‘17. Около 50% от продажбите на суджук се генерират в модерната търговия, но важността на този канал в сегмента се увеличава само в стойност (+2,2 процентни пункта), докато в обем се понижава леко (-0,1 процентни пункта). В канала на хранителните магазини с площ от 41 до 300 кв. метра, продажбите на суджук през последната година също растат. Единственият канал, в който категорията пада спрямо МАТ юни-юли’16 и в обем и в стойност, е традиционната търговия. Средните цени на килограм и на брой се понижават в по-малките хранителни магазини, докато в обектите от модерната търговия средната цена на килограм се увеличава за сметка на леко понижаващата се средна цена на брой.

Средното количество на продукта в опаковка се намалява във всички канали спрямо предходните 12 месеца, показват данните на маркетинговата агенция. В супермаркетите и хипермаркетите средният обем в опаковка е по-нисък спрямо другите два канала (хранителни магазини от 41 до 300 кв. метра и традиционната търговия) и продължава да намалява.

Що се отнася до видовете месо, от което е суджука, води телешкият, но неговата важност пада, спрямо МАТ юни-юли’16. Свинският суджук, както и суджуците от няколко вида месо придобиват по-голяма популярност сред потребителите.

Най-голяма част от продажбите на суджук преминават през опаковки с нефиксирано тегло. През последните 12 месеца, интересът към вакуумирани и невакуумирани продукти с фиксирано тегло се увеличава.

Топ 3 марки при суджуците, изброени по азбучен ред в стойност, изглежда така: „ЕлитМес”, „Орехите”, „Стефанов”.

Луканка

И при луканката, подобно на суджука се наблюдават по-големи ръстове на продажбите през месеците извън сезона, Продажбите се повишават с най-голям темп спрямо предходната година в периода юни-юли’16 до октомври-ноември’16, но и през юни-юли‘17 се отбелязва двуцифрен ръст в стойност спрямо предходната година, посочват от „Нилсен България”. Повече от половината от продажбите на луканка се генерират в супермаркети и хипермаркети. Важността на модерната търговия за продажбите в този сегмент се увеличава и в стойност, и в обем, за сметка на хранителните магазини от 41 до 300 кв. метра и обектите от традиционната търговия. Именно традиционната търговия е единственият канал, в който продажбите на луканка спадат.

Средните цени на килограм в сегмента на луканката се увеличават във всички канали. За сметка на увеличаващата се цена на килограм, цените на опаковка намаляват спрямо предходните 12 месеца във всички канали.

Основният сегмент в продажбите на луканка са миксовете от различни меса, но важността му намалява. Луканката от свинско месо печели популярност и увеличава своя дял в продажбите на луканка, както в обем, така и в стойност. Единствен спад се наблюдава при луканката от конско месо, която през последната година е понижила продажбите си както в обем, така и в стойност.

Най-голяма част от продажбите на луканка преминават през опаковки с нефиксирано тегло. През последния 12-месечен период интересът към вакуумирани продукти с фиксирано тегло и вакуумирани и нарязани луканки с фиксирано тегло се е увеличил. Сред опаковките с фиксирано тегло се наблюдава увеличение на важността в сегментите от 0-200 г и 200-249 г. Топ 3марки в сегмента на луканките, подредени по азбучен ред в стойност, изглежда така: „Димитър Маджаров”, „КФМ”, „Орехите”.