Лятото – сезонът на айряна

Брой 6, юни 2019

Дата: 01.07.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
Лятото – сезонът на айряна

В средата на юни PROGRESSIVE организира дегустация на една типично лятна безалкохолна напитка с изцяло български произход – айрян. По традиция потребителският тест се проведе в лабораторията за сензорен анализ Euro Sensolab. Лабораторията осигури 10 човека, които опитаха 5 марки айрян на сляп тест и ги оцениха по 7 показателя. Докато тестът протичаше в лабораторията, с представители от бранша бяха обсъдени тенденциите на пазара.

Търговските вериги – най-важни за категорията

Сезонността на айряна, подобно на много други напитки, определяни за летни, обхваща периода между месеците май и септември. Представителите на водещите фирми производители на айрян коментираха, че бутилката е най-добре приетата от потребителите опаковка заради удобството, което предлага, макар че на пазара да преобладават продукти в кофички, подобни на тези от киселото мляко. И макар най-честото схващане е, че айрянът се консумира с баница и няма баничарница, която да не го предлага, за бранша водещ е каналът на ритейлърите.

По-малко сол, по-малко захар

Подобно на всички останали категории храни и напитки и при айряна се наблюдават все повече очаквания за предлагане на здравословни решения. Производителите коментираха, че все повече срещат запитвания за айряни с по-малко сол или изобщо без сол. Същото важи и за плодовите напитки, където пък очакванията са много по-ниски нива на захар.

Сляп тест

На сляпа дегустация бяха подложени водещите марки айрян на българския пазар, а именно:

 • Меггле
 • Данон
 • Боженци
 • Верея
 • Балкан

Какво се оценява

Поради по-малкия брой дегустиращи (10 души), отколкото е прието за потребителски тест по принцип (60 човека), данните от дегустацията на айрян не са представителни, но дават ориентир как се приемат отделните марки по следните критерии:

 • Външен вид
 • Мирис
 • Вкус
 • Гъстота
 • Соленост
 • Киселинност
 • Послевкус

Методология на оценяването

Пробите от 5-те марки бяха поднесени в разбъркан ред за всеки дегустатор, като отделните проби са обозначени с трицифрен код, съставен от случайни числа. За оценка на показателите лабораторията използва два типа скали. Първата е за 7-бална скала за качествена оценка на продукта, при която дадена проба се оценява от „1 - Изключително не ми харесва” до „7 -Изключително много ми харесва”. Отделно се използва и 5–бална скала за качествена и количествена оценка, където за по-специфичните показатели може да се определи дали потребителят смята тази характеристика на продукта като прекалена, точно както е по вкуса му или повече, отколкото би желал. В случай, че е избрал една от двете крайности – „твърде слабо” или „твърде силно”, потребителят не е удовлетворен от съответната характеристика.

Резултати

След като дегустацията приключи, от лабораторията за сензорен анализ представиха резултатите, които показаха как 5-те бранда айрян се приемат от потребителите по отделните показатели и каква беше финалната подредба на марките.

Външен вид

Най-голям брой точки по отношение на външния вид на айряна събра „Данон” (6.0), следван от „Меггле” (5.7) и „Боженци” (5.6). Крайното място си поделиха „Верея” и „Балкан” с еднакъв резултат – 5.1.

Мирис

При оценката на мириса на отделните проби нямаше голяма разлика в резултатите. Подредбата от теста определи следните места – „Данон” (5.9), „Боженци” (5.6), „Верея” (5.4), „Меггле” (4.5) и „Балкан” (4.4)

Вкус

При вкуса класацията на брандовете беше следната: „Данон” (5.7), „Боженци” (4.8), „Верея” (4.0), „Меггле” (3.9), „Балкан” (3.6).

Гъстота

Гъстотата е един от по-специфичните показатели, която се оценява чрез 5-балната качествена и количествена оценка. За „точно както трябва да бъде” най-много гласове (8 човек) са отишли за „Меггле”. За същата марка двама са посочили, че е „по-рядък, отколкото им харесва”. „Данон” получи 5 гласа за „точно толкова, колкото трябва да бъде” и 4 гласа за „по-рядък, отколкото харесвам”. Един човек е посочил, че айрянът на марката е „по-гъст, отколкото харесва”. При „Балкан” пикът на графиката е по-скоро при „по-рядък, отколкото харесвам” (5 гласа), следван от 4 гласа за „точно както трябва да бъде” и един глас за „по-гъст, отколкото харесвам”. При резултатите на „Боженци” се наблюдаваше сериозно разногласие между потребителите – 4 човека са определили този айрян за „много гъст”, 3-ма са гласували за „по-гъст отколкото харесвам” и за трима гъстотата е била „точно колкото трябва да бъде”. При „Верея” 5 човека са дали глас за „точно колкото трябва да бъде”, 2-ма са гласували за „по-рядък, отколкото харесвам” и един човек е определил пробата като много рядка.

Соленост

С перфектно осоляване според най-голям брой потребители е „Данон” (7 гласа). За 3-ма потребители пробата е била по-малко солена, отколкото харесват. За „Балкан” най-голям брой хора с посочили, че е по-малко солен, отколкото им харесва (5 гласа), следвани от 4 гласа за идеалната соленост и един за „по-солен, отколкото трябва”. При „Боженци” оценките на потребителите се делят поравно между „по-малко солен, отколкото ми харесва” и „точно толкова, колкото трябва да бъде” (по 4 гласа за всяко) и между „по-солен, отколкото харесвам” и „прекалено солен” (по 2 гласа за всяко). При „Меггле” преобладават мненията, че е „по-солен, отколкото харесвам” (4 гласа), следвани от 3 гласа за „точно толкова, колкото трябва да бъде” и 2 за „по-малко, отколкото харесвам”. За „Верея” най-много потребители смятат, че е „по-солен, отколкото трябва” (4 гласа), следвано от мнението, че е „по-малко солен, отколкото трябва” (3 гласа) и само 2-ма човека посочили, че е „точно толкова, колкото трябва да бъде”.

Киселинност

Категоричен фаворит с най-много гласове за „точно толкова, колкото харесвам” (9 гласа) е „Данон”. „Боженци” и „Меггле” също имат най-много гласове за идеалната киселинност (по 6 гласа за всяка марка). Най-голям брой потребители (5) са определили айряна на „Балкан” като „по-кисел, отколкото трябва”. За „Верея” 4 човека са казали, че е „точно толкова, колкото трябва да бъде”.

Послевкус

Послевкусът отново се оценява по 7-балната скала от „1 - Изключително не ми харесва” до „7 -Изключително много ми харесва”. Резултатите по този показател подредиха брандовете в следната последователност – „Данон” (5.6), „Боженци” (4.8), „Верея” (3.9), „Меггле” (3.7) и „Балкан” (3.1).

Обобщена оценка

За обобщената оценка се използват резултатите от показателите външен вид, мирис, вкус и послевкус. В крайното оценяване външния вид има 10% важност, мирисът 20%, вкусът 40% и послевкуса – 30% важност. При обобщена оценка по-малка от 4 се приема, че има неодобрение на продукта спрямо показателите, оценени по хедоничната скала, а при оценка по-голяма от 4 се смята, че има категорично одобрение на продукта спрямо показателите.

Така обобщените оценки за 5-те марки айряни са както следва: „Данон” (5.74), „Боженци” (5.04), „Верея” (4.37), „Меггле” (4.14) и на последно място „Балкан” (3.67).