Продажбите на консерви риба тон в собствен сос или в олио са равни

Брой 11, ноември 2018

Дата: 27.11.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
Продажбите на консерви риба тон в собствен сос или в олио са равни

Как потребителите приемат филето от риба тон в собствен сос? Това решихме да узнаем по време на поредния PRO Brand Test, който традиционно се проведе в лабораторията за сензорен анализ Euro Sensolab. Проведеният анализ беше с демонстративна цел и служи за онагледяване на методиката за потребителски тестове. Резултатите от него са непредставителни и не отразяват потребителското мнение.

В лабораторните условия бяха поднесени 5 марки риба тон филе в собствен сос, които се продават в търговската мрежа у нас. Това бяха:

Ocean

Trata

Captain Blu

Compass

Di Alba

Присъстващите на теста трябваше да опитат от всяка от 5-те проби, които бяха номерирани на случаен принцип и поднесени в разбъркан ред на всеки дегустатор. Те трябваше да оценят продуктите по следните показатели:

  • Външен вид
  • Цвят
  • Мирис
  • Вкус на рибата
  • Послевкус

За целите на оценяването на различните марки бяха използвани 2 скали за оценка – 7-бална скала за качествена оценка, (от 1-Изключително не ми харесва до 7-Изключително много ми харесва), при която дегустаторът трябва прецени дали дадената проба не му харесва, дали е безразличен към оценяваното качество, или пък много му харесва. Другият използван метод е по 5-балната скала за качествена и количествена оценка, при която потребителят определя дали даденият показател на продукта е твърде малко, точно както трябва да бъде или твърде много.

След дегустацията бяха отличени и най-добре представилите се марки - Captain Blu (собствена марка на „Амперел”), Di Alba (марка на „Диавена”) и Trata (бранд на „Аксон”)*.

Участници в PRO Brand test-а бяха представители на едни от водещите доставчици на риба тон на българския пазар. За категорията те споделиха, че е стабилна, без особени промени през последната година. Почти еднакви се оказват продажбите на консерви риба тон в собствен сос или в растително олио, зехтин и др. Същото обаче не може да се каже, разглеждайки рибата според това дали е на парченца или е цяло филе. Данните показват, че риба тон на парченца е категоричният лидер в продажбите в категорията. Факт, който се дължи основно на по-ниската цена на този продукт.

Гостите отчетоха и лека тенденция от последната година на пазара на консервирани риби, която може би кореспондира със здравословната тенденция - леко изместване от категорията Скумрия и увеличаване на категорията Риба тон.

От разговора с доставчиците стана ясно и че собствените марки са немалка част от потреблението. Лоялността се проявява в много малка степен и тя е насочена само към 1-2 от по-изявените марки. Сезонност в категорията има и тя започва от появата на зелените салати до месец август. Гостите споделиха, че в последно време има леко раздвижване на потреблението през зимните месеци, но то не е особено значително.

*брандовете са подредени по азбучен ред – бел. ред.

 

Тенденции от страните износителки на консерви Риба тон

Тайланд

Тайланд продължава да е водещия доставчик на световния пазар на консервирана и преработена риба тон, въпреки че износът от страната се е понижил с 11,7%, показва доклад за първите 9 месеца на 2017 г. на специализираната агенция по прехрана и земеделие на ООН. В същото време се е увеличил износът от Еквадор (+27,2%), Испания (+10%) и Филипините. Износът на Тайланд за най-големия пазар – САЩ, се е понижил незначително с 0,59% по време на анализирания от агенцията период. Продукцията за развиващите се големи пазари от Близкия Изток също е намаляла – Египет (-66%), Либия (-15%) и Саудитска Арабия (-19%). Тайландският износ и за 28-те страни-членки на ЕС също е спаднал – с 19 на сто. Ръстове обаче се отчитат на пазари като Австралия, Япония, Канада и Перу.

Въпреки че обемите, идващи от Тайланд са паднали през деветте месеца на 2017 г., износът в стойност се е увеличил с 2 на сто до 1,49 млрд. долара.

Еквадор

През първите 9 месеца на 2017 г. от Еквадор са изнесени 167 900 тона консерви с накълцана риба тон или такава на цели филета (+27%), които се оценяват на 769,4 млн. долара (+46%). Доставките са основно до страните от ЕС, където за този период се отчита повишение от 29 на сто, което се дължи най-вече на липсата на мита и квоти за внос. Ръстове има и на износа към САЩ (+13,6% до 15 хил. тона), Аржентина (+20% до 9700 тона) и Чили (+44% до 6600 тона).

Испания

Компаниите, консервиращи риба тон в Испания успешно се фокусираха върху своя целеви пазар – държавите от ЕС. В страната се произвеждат висококачествени продукти за директна консумация. Износът на риба тон от Испания се е увеличил с 10 на сто в обем и 23% в стойност през януари-септември 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. Водещите държави за испанския износ са Италия, Франция, Португалия, Холандия и Германия.

Филипините

Около 60 хил. тона консервирана риба тон и филета риба тон са били изнесени от Филипините през първите 9 месеца на 2017 г. Приблизително 65% от тези продукти са влезли на пазари от ЕС (увеличение от 39% до 39 хил. тона). Други значими за Филипините пазари обаче не са се представили толкова добре, според анализите на агенцията по прехрана и земеделие на ООН. Износът за САЩ и Япония е паднал с респективно с 39% и 13 на сто.

 

Преди 1 година..
Търсенето на консервирани рибни продукти е стабилно

Гледайки продажбите в стойност и обем в различните търговски канали, скумрията е предпочитаният тип риба, но с покачването на големината на магазините, фокусът се измества към рибата тон, където пазарният й дял в стойност надминава този на скумрията. Това показваха данните на „Нилсен България” преди година за категорията „Рибни консерви”.

Докато в традиционната търговия „Скумрия“ е била 80% от продажбите в стойност, в хипер и супермаркетите е само 40%. От друга страна „Риба тон“ достига от 15% в малките магазини до 50% дял в продажбите в стойност в супермаркетите. Само тези два сегмента имат позитивно представяне в супермаркетите: повишение от 5% за „Риба тон“ и ръст от 13% за „Скумрия“, спрямо 2016 година. „Риба Тон“ расте и в най-малките формати хранителни магазини (от 0 до 40 квадратни метра), с цели +17% в стойност спрямо предходните дванадесет месеца. Във всички канали най-предпочитаната големина на опаковките е от 101-200 грама, представлявайки над 80% от продажбите в стойност.

Данните на агенцията за маркетингови проучвания за категорията „Рибни консерви” показваха запазване на продадените обеми през дванадесетте месеца от август 2016 г. до юли 2017 г.  спрямо същия период година по-рано. Най-големият сегмент по отношение продажбите в обем беше скумрията със забележителните 64 процента дял от категорията, следвана от риба тон с 26 на сто и шпроти със 7%.

Въпреки че „Скумрия“ е двигателят на категорията, делът й е сравнително статичен –само с 1% повишение в продажбите в обем през изследвания период. Втората по големина „Риба тон“ и сравнително по-малката „Аншоа“ са единствените други два сегмента, които успяват да развият продажбите в обем на категорията +5% и +8%, съответно. Ръстовете в стойност са по-малки - от 4% ръст в стойност за „Риба тон“ и 3% за „Аншоа”, поради факта, че средния грамаж и на двата сегмента се е увеличил спрямо 2016 година, водейки до по-ниска цена на кг. Третият по важност сегмент „Шпроти“ влияе негативно на категорията, като намалява продажбите си в обем с 10% през 2017 г. спрямо предходните дванадесет месеца.

Като цяло консервираните рибни продукти са широко разпространена категория, която може да се намери почти във всички търговски формати, но все пак превес имат най-големите магазини - хипер и супермаркетите, в които се генерират почти 60% от продажбите в стойност от всички канали. Те бележат ръст от 8,9% в обем и 5,5% в стойност на продажбите за 2017 г. и са единствените от каналите, които имат позитивен прираст за годината.

Най-продаваната рецепта на риба в консерва е тази в „доматен сос“, следвана от „риба в собствен сос” и тип „Закуска“. А най-високата цена се държи от рибата в зехтин, която е 31,11 лв. за кг.