Търговци и производители показаха, че могат да бъдат единни

Брой 6, юни 2014

Дата: 20.06.2014 Коментари: 0
Снимки (4)
Николай Петров, изп. директор, БИЛЛА; Христо Петров, дир. "Търговия и маркетинг", Кауфланд; Катя Джатова, гл. редактор, сп. PROGRESSIVE

Безпрецедентно единодушие между производители и търговци бе постигнато по време на дискусионния панел, озаглавен „Търговско Monopoly“. Той се проведе през втория ден на петото издание на PROGRESSIVE конференцията и имаше за цел да провери докъде са стигнали отношенията между търговци и производители, какъв е успешният модел за работа с търговска верига и как може да се оптимизират ползите за различните страни в процеса. Обединяващ фактор се оказа темата с предстоящото гледане на второ четене на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Неясните текстове, предложени от вносителите, притесняват както големите търговски вериги, които несъмнено попадат под обхвата на нормативния акт, така и производителите, които пряко или косвено ще бъдат засегнати от предстоящите промени.

Големите търговски вериги бяха представени от изпълнителния директор на „Билла България” Николай Петров и търговския директор на „Кауфланд България” Христо Петров. Според тях нормативният акт в този му вид не би могъл да бъде ефективен метод за борба с нелоялните търговски практики. И двамата изразиха опасенията си, че сред предложените промени има множество неизяснени параметри и понятия, които ще навредят не само на търговията, но и на всички останали сектори. „Борбата с нелоялните търговски практики не може да се случва чрез Закона за зашита на конкуренцията, тъй като той касае не само търговията, а конкурентността във всички сфери”, поясни Николай Петров. По думите му, ако все пак се реши да бъде въведена държавна регулация, то тя да не се случва чрез ЗЗК, а в Търговския закон. Николай Петров подчерта, че липсва оценка за въздействието на нормативния акт, която би показала как той ще се отрази върху отношенията между доставчици, производители, вериги, дистрибутори и клиенти.

Според Христо Петров измененията в ЗЗК не защитават правата на потребителя. „По наша оценка вторият най-ощетен ще е малкият и средният български бизнес”, категоричен бе търговският директор на „Кауфланд България”. Той предрече, че с неясните клаузи и формулировки, които са заложени в текстовете в момента, единственото, което ще се постигне, е търговските вериги да бъдат накарани да работят само с големи български и международни компании, които също ще влизат в обсега на този закон.

Представителите на търговските вериги коментираха, че изискването Комисията за защита на конкуренцията да одобрява общите условия и договорите между търговци и доставчици ще отнема много време и ще забавя работата и на двете страни. Това от своя страна ще доведе до увеличение на цените, от което най-ощетен ще бъде потребителят. Николай Петров подчерта, че мнозинството от партньорите на търговската верига изразяват своята подкрепа и са на мнение, че законът в този му вид е по-скоро вреден.

Това беше явно и по време на дискусията, в която всички делегати подкрепиха мнението на двамата представители на модерната търговия.

Сред другите разисквани от гостите теми бе нивото на развитие на отношенията между търговци и доставчици. В тази връзка Христо Петров заяви, че оценява степента на сътрудничество като много добра. За пример той посочи действията на веригата, която представлява, благодарение на които над 20 български доставчици са започнали да зареждат търговски обекти в Източна Европа – както чрез собствени марки, така и със своите брандове. Най-яркият пример, даден от Христо Петров, беше за две български фирми, спечелили наскоро конкурс в Германия, които ще доставят вино под марката на производителя за „Кауфланд” в цяла Европа. Изпълнителният директор на „Билла България” Николай Петров допълни, че не трябва да се пренебрегват и компаниите, които изнасят суровини – някои от тях участват много успешно в търгове за доставка на материали.

По време на дискусията се обсъдиха и проблемите, които все още спъват българските производители. Коментарите бяха, че кризата е очертала предизвикателството пред компаниите да бъдат доста по-ефективни и да търсят средства за инвестиции в оборудване. Сериозните препятствия, стоящи пред бизнеса, са финансирането, прозрачността, тежката бюрокрация, сивият сектор и слабата подготовка на кадри.

Производителите и доставчиците също бяха на мнение, че ниското ниво на подготовка на работната ръка е огромен проблем за дейността им. Изпълнителният директор на „Билла България” Николай Петров сподели, че от известно време Сдружението за модерна търговия е подело инициатива за въвеждането на т. нар. „дуален модел на обучение” от Германия. Той представлява професионална подготовка на кадрите още от училище.

В контекста на иновацията, която бе темата на V PROGRESSIVE конференция, представителите на модерната търговия коментираха последните иновации, които представляваните от тях вериги са направили. Оказа се, че едно от водещите неща за тези компании е стремежът към по-зелен бизнес. Николай Петров конкретизира, че „Билла” се е насочила към модел за производство на добавена стойност с по-нисък разход на ресурс – енергийно ефективни магазини, зелени сгради и т. н. „Съвсем скоро в Киев отворихме първата напълно сертифицирана зелена сграда и това е иновация, която предстои да се случи и на нашия пазар”, допълни той. Христо Петров посочи, че в България „Кауфланд” е отворил пет магазина от най-висок технологичен клас, в които за енергийните нужни на обекта не се използват твърди горива.

На финала участниците в дискусионния панел отново потвърдиха готовността си да сътрудничат на всички, които искат да бъдат техни партньори. И PROGRESSIV конференцията като формат, който предоставя тази възможност, го доказа за пети пореден път!