CEO Talk: Пътешествие за лидери

Брой 6, юни 2018

Дата: 25.06.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
CEO Talk: Пътешествие за лидери

Владимир Борачев, вдъхновяващ лидер и коуч

На пътешествие за лидери поведе участниците Владимир Борачев, който за втора поредна година взе участие в PROGRESSIVE конференция. Този път в ограничен формат, предназначен само за собственици и управители на компании, той даде практични съвети на участниците как да опознаят добре себе си, за да могат да се превърнат в осъзнати лидери.

Част от навиците, които трябва да се променят е стремежът да се печели всеки път, постоянната оценка на другите, присвояването на чужди успехи, непризнаването на грешките и още много други. Кои са петте основни капани за лидери, които могат да спънат по пътя всеки, решил да надгражда своите умения, посочи Владимир и даде практични съвети как те да се избягват. Правилно управление на ефективен екип, резултантно определяне на приоритетите, етапи на мениджмънт процеса и мотивация на служителите бяха част от разискваните теми.