Дамска категория със силна лоялност

Брой 1 / 2, януари / февруари 2018

Дата: 12.02.2018 Коментари: 0
Снимки (1)
Дамска категория със силна лоялност

 

Със силна привързаност към марката се характеризира категория „Дамски превръзки”. Борбата за привличането на клиенти започва от ранната възраст на потенциалните потребители, обясниха компаниите дистрибутори и производители на дамски превръзки по време на първата кръгла маса на PROGRESSIVE за годината.

На срещата, която се състоя в средата на януари, се обсъдиха тенденциите на пазара на дамски хигиенни продукти, навиците на потребителите, разнообразието от марки и видове. Агенция Pragmatica пък представи свое проучване за дамските превръзки, направено за PROGRESSIVE през септември 2017 г.

Лоялността преди всичко

Според участниците в кръглата маса в категорията на дамските превръзки почти не са представени частните марки на веригите и потребителите не проявяват особен интерес към тях. Представителите на бранша коментираха, че като цяло потребителите в категорията започват с една марка от юношеските си години и вероятността да я сменят с друга, ако не са доволни от нея, е около 20-та им годишнина. Първоначалният избор на бранд се прави най-често от родител, но някои от компаниите комуникират продуктите си чрез кампании още от училищата, за да привлекат бъдещите клиенти. Като добър вариант за комуникиране на марката беше посочено присъствието на промоутъри в магазините и раздаването на безплатни мостри.

Като цяло присъстващите на дискусията представители на бранша се обединиха около твърдението, че борбата за лоялност в категорията е огромна и тя струва доста средства на компаниите. Според тях понякога има ситуации, при които е по-лесно да се купи местна, добре позната марка и чрез нея да се навлезе на конкретен пазар, отколкото да се налага напълно нов бранд. За радост на всички присъстващи обаче, се оказа, че на българския пазар има много играчи, в сравнение с други, на които няма повече от две различни марки. За разлика от много други продуктови категории от бързооборотния сектор, в тази се наблюдава много нисък дял на промоционална активност.

Навици на потребителите

Водещият фактор за избор на продукт от категорията е доколко той е щадящ кожата. Купуват се повече неароматизирани превръзки, а сред разнообразието от различни покрития, най-предпочитано е памучното. В последно време се появява и интерес към био превръзките.

Преди бума на модерната търговия, най-важният канал за продажба са били аптеките, впоследствие значимо място заемат и дрогериите, но напоследък според доставчиците се наблюдава завръщане към аптеките.

Говорейки за дамски превръзки няма как да бъде пренебрегната темата и за другите добре познати средства за предпазване – тампоните. Според участниците в кръглата маса техните продажби не растат в последните години. Това е категория, която има специфична целева група потребители, освен това има ясно изразена сезонност през летния период. Като цяло пазарът на тампоните беше определен като подценяван пазар - в аптеките масово присъства основно една марка на лидера, а в тези с дрогерийна секция могат да се намерят до 2-3 бранда.

Във връзка с всекидневните дамски превръзки стана ясно, че информираността на потребителите се е повишила значително. Дамите все повече се ориентират сред различните продукти и разнообразието от функции, които предлагат те. Насочват се и към по-премиум марки, стана ясно по време на събитието.

На кръглата маса бяха представени и резултатите от направено по поръчка на PROGRESSIVE проучване. Неговата цел бе да се установят навиците при употребата на дамски превръзки и кои са основните играчи на пазара. Количественото изследване беше направено агенция Pragmatica в началото на септември 2017 г. Участие в него са взели жени на възраст между 18 и 50 години, живеещи в градове с над 50 хил. жители.

Какви средства за хигиена се използват обикновено?

45% от запитаните са заявили, че по време на месечен цикъл използват само дамски превръзки. Преобладаващата част от жените са споделили, че използват както превръзки, така и тампони (55%). Сред основните фактори, които потребителите са посочили като влияещи върху избора на продукти от категорията са предишен опит с продукта (78%), материалът, от който е направен (67 на сто), наличие на крилца, които създават по-голяма сигурност през този период (55%). Марката на продукта също има голямо значение за нежния пол, като почти половината от целевата група (49%) го включва като един от факторите, влияещи върху избора. На последно място отново е характеристика, създаваща по-голяма сигурност у жената - дължината на превръзката (47%).

Преобладаваща част от жените (47%) са заявили, че избират измежду няколко марки превръзки. Тези, които купуват една и съща марка, лоялни са само към нея и не я заменят при никакви екстремни обстоятелства са 46 на сто. Едва за 15% от потребителите на продукта марката няма значение.

Най-важният източник на информация при избора на дамски превръзки, посочен от анкетираните е магазина/аптеката (63%). Наличието на фармацевт или продавач-консултант е важно, защото те играят значима роля при препоръката на продукт или марка. Рекламите също играят голяма роля за потребителите, като 41% са заявили, че именно чрез тях черпят необходимата информация, преди да потърсят съответния бранд. Приятелки и познати също влияят върху избора (25%). Брошури, рекламни материали, списания и интернет също могат да бъдат източници на информация за продуктите в категорията.

Известността на марките

Удовлетвореността от продуктите е много висока сред потребителите, независимо от марката, която ползват - общо 98% са удовлетворени, като 57% от тях са напълно удовлетворени, а 41 на сто – частично. Едва 2% от анкетираните са запазили сравнителни неутрално отношение.

На въпрос „Има ли марка, която сте ползвали и после сте престанали да ползвате?”, 55% са посочили, че в някакъв момент са сменили марката дамски превръзки, която са ползвали, а 45 на сто са продължили да се доверяват на бранда, с който са започнали.

Три марки са посочени като най-често заменяни с други – Always (31%), Palomita (20%) и Every day (15%).