През последната година купуваме повече чипс

Брой 6, юни 2015

Дата: 26.06.2015 Коментари: 0
Снимки (1)
През последната година купуваме повече чипс

За периода април`14-март`15 потреблението на чипс е нараснало с 12,7% в продажби в обем и с 10,4% в продажби в стойност по данни на „Нилсън“.

Малките хранителни обекти с ръст в продажбите на чипс

Най-голям ръст категорията бележи в канала на големите хранителните обекти с размер от 41 до 300 кв. м – 19,5% в обем и 16,7% в стойност, който е и с най-голяма важност за продажбите на чипс и реализира 36% от продажбите в обем и 37% от продажбите в стойност. Супермаркетите над 300 кв. м е втория по важност канал на разпространение за чипс и реализира 30% от продажбите в обем и 26% от продажбите в стойност, но регистрира ръст с по-бавно темпо от големите хранителни обекти: 10% в обем и 7% в стойност. Малките хранителни обекти под 40 кв. м също регистрират ръст в продажбите на чипс: 14% в обем, 13% в стойност, като поддържа 22% от продажбите и в обем, и в стойност на категорията. Другите канали на разпространение – ХоРеКа и павилиони/кънвиниент магазини представляват около 12% от продажбите на категорията и не допринасят положително за развитието на чипса.

Чипсът се произвежда основно с гладка или вълниста повърхност, като по-голямата част на продажбите 65% в обем се реализират от чипса с гладка повърхност. Този вид регистрира и най-голям ръст в продажби 17% в обем, 13% в стойност, докато чипсът с къдрава повърхност представлява 26% от продажбите в стойност на категорията за последната година и регистирира -0,3% намаление в продажбите в обем и 3% в продажбите в стойност.

Повече от 8% от продажбите на чипс и в обем, и в стойност представляват тортила чипс, които бележат значителен ръст през последната година с 29,5% в обем, а с 50,4% в стойност. Половината от продажбите на чипс и в обем, и в стойност се реализират от разфасовките от 101-200 г, които също бележат и ръст в продажбите през последната година: с 17% в обем и с 14% в стойност. Вторият по големина сегмент на разфасовките е 51-100 г, който се увеличава с по-слабо темпо: с 6,3% в обем и с 5,7% в стойност.

Макар, че представлява само 5% от продажбите в стойност за чипс, разфасовката над 200 г се развива доста бурно през последната година и се увеличава с 41% в обем и с 40% в стойност.

Солените бисквити бележат спад в стойност

Солените бисквити от друга страна бележат спад в продажбите в стойност за периода април’14-март’15, спрямо април’13март’14 с -2,8%, а са сравнително стабилни в обем -0,6%. С най-голяма важност за продажбите и в обем и в стойност е канала на големите хранителни обекти от 41-300 кв. м: 38% в обем и 36% в стойност. Продажбите на солени бисквити в този канал са се увеличили с 2,7% в обем, докато в стойност продажбите са стабилни: -0,1% спрямо предходната година.

Традиционната търговия (обектите под 40кв.м.) бележи спад в продажбите на солени бисквити в обем и в стойност през последната година: с -4,4% в обем и с -7,4% в стойност, като се наблюдава преливане на продажбите на категорията от най-малките и средни обекти към много големите хранителни обекти. Супермаркетите регистрират около една четвърт от продажбите на категорията и също бележат спад в стойност с -2,8%, а с -0,6% в обем. Половината от продажбите в стойност на солени бисквити се реализират от разфасовката 51-100 г, като това е единствената разфасовка, която регистрира увеличение на продажбите през последната година: с 8,4% в обем и с 1,9% в стойност.

Следващата по големина разфасовка е 201-250 г, която представлява 18,3% от продажбите в стойност и 23,3% от продажбите в обем на категорията. Този сегмент отбелязва спад в продажбите е обем с -6,6%, а в стойност с -6,9%. Почти със същата важност за продажбите на солени бисквити е и сегментът от 151-200 г, който отново бележи спад в продажбите: -6,2% в обем и -4% в стойност.  

Мина Дашева, „Нилсън България”