Ръст за алкохолната категория през 2015 г.

Брой 12, декември 2015

Дата: 05.01.2016 Коментари: 0
Снимки (1)
Ръст за алкохолната категория през 2015 г.

От началото на годината до третото тримесечие на 2015 г. алкохолните напитки регистрират ръст на фона на данните от същия период за изминалата година. Това показват данните на „Нилсен България”, според които пазарът през този период се оценява на 1,07 млрд. лв. В стойност категорията расте с 3,3%, а в обем – с 3 на сто. Продуктите, попадащи в категорията са и единствените, които са в увеличение на фона на останалите бързооборотни стоки, които агенцията одитира.

Данните на агенцията за проучвания показват, че най-висок е темпът на ръст при вината – 16% в стойност и 10,9 на сто в обем. При високо спиртните напитки ръстовете са по-скромни – 3,4% в стойност и 1,0 на сто в обем. От началото на годината до третото тримесечие ръст в средните цени се наблюдава при вината (+1,4%) и бирата (+2,7 на сто), а при спиртните напитки има понижение – с 1,6 на сто. През настоящия разглеждан период – от началото на годината до третото тримесечие, делът в стойност на бирата е 59,4 на сто. Следват високоалкохолните напитки с дял от 23,6% и вино със 17 на сто. На годишна база, макар и подредбата на трите сегмента да е същата, се вижда, че при бирата и високо спиртните напитки има спад, докато виното увеличава дела си в стойност.

Категориите по същество

Общо 94% от консумираните обеми се държат от 5 алкохолни категории – вино, водка, ракия, уиски и мастика. От тях, с най-голям дял в обем във виното – 55,9%. Следват водка (12,2%), ракия (11,4 на сто), уиски (9,2%) и мастика (4,7%). В периода до третото тримесечие на 2015 г. единствената категория, която отбелязва спад в обем и стойност спрямо година по-рано е водката – понижението й в обем е с 2,1%, а в стойност с 2,3 на сто. Най-силени ръстове има при виното (+15,6 на сто в обем и 11,5% в стойност), следвано от мастика (+11,3% в обем и 9,6% в стойност).

Добра новина за алкохолния бранш е, че покупките в търговската мрежа растат. Данните за последния 12-месечен период приключил през септември 2015 г. показват, че виното е лидер с 26.6% дял на покупките в стойност и 59,3 на сто в обем. Следва уискито с 24,4% дял на продажбите в стойност и 8,9 на сто в обем, водка със 17,7% в стойност и 11,2 на сто в обем. Ракията е натрупала 15,7% продажби в стойност и 10,2% в обем. За мастиката покупките в стойност и обем са респективно 7,2 на сто и 4,6%.

Водка vs. уиски?

Модерната търговия става все по-важен канал за продажбите на водка и уиски. Продажбите и на двата вида високоградусови напитки растат както в обем, така и в стойност през МАТ септември ’15 спрямо същия период на миналата година. Сериозни спадове в обем и стойност се наблюдават в ХоРеКа и алкохолните магазини. Водката продължава да се консумира повече, заради по-достъпната си цена. През последния наблюдаван период продажбите на уиски в обем са се увеличили с 3,3%, а тези на водка са паднали с 2,1 на сто спрямо предходния анализиран период.

Ракия

Ракията като традиционна за българския пазар се радва на стабилна консумация, без ясно изразена сезонност. Продажбите в стойност и обем падат в ХоРеКа канала, но се увеличават категорично в модерната търговия (супермаркети с площ по-голяма от 301 кв. метра и големи и много големи магазини с площ от 41 до 300 кв. метра).

Мастика, ликьори и джин

Продажбите на напитките с преобладаваща сезонност през летните месеци, растат с категоричност в обем и стойност в канала на модерната и традиционната търговия. Сериозни спадове обаче се виждат в ХоРеКа канала и по-скромни понижения има в канала на киоските и алкохолните магазини. Данните на „Нилсен България” показват че и при летните категории алкохоли преобладават продажбите на местната продукция.

Вино

През МАТ септември ’14 общо 53% от продажбите в обем са реализирани в обектите от модерната търговия. През МАТ септември ’15 се очаква те да достигнат 58 на сто. И трите сегмента вино – червено, бяло, розе движат ръста на категорията. Най-силно е увеличението при розето – процентното изменение в стойност спрямо миналата МАТ септември ’14 е 47,1%, а това в обем – 52,3 на сто. Изменението спрямо миналата година при бялото е 9,3% в стойност и 9,8 на сто в обем, а при червеното ръстовете в стойност и обем са съответно 9,0% и 18,9 на сто.