НАЙ-ДОБЪР ДИСТРИБУТОР

Брой 10, октомври 2021

Дата: 08.11.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
НАЙ-ДОБЪР ДИСТРИБУТОР

ПОБЕДИТЕЛ: АМПЕРЕЛ

„Това е едно огромно признание за фирмата, за годините, за които работим и за всички партньори, с които работим и най-голямото признание за всеки от нас, за всеки работник, за всеки мениджър, за всеки счетоводител и за всеки доставчик!“

Хараламбос Танопулос

Управляващ мениджър „Амперел ООД“