Защо да се регистрирам

 

PROGRESSIVE Дигитален брой     

► Единствен - PROGRESSIVE Дигитален Брой e Второто Ново Електронно Издание на списание PROGRESSIVE, до което ще имате пълен достъп само след регистрация на www.progressive.bg.

► Уникален  Източник  - Ще получите пълен достъп до специализирана информация за бизнеса с бързооборотните стоки: анализи, тенденции, прогнози, данни , статистики насочена само към Топ Менджмънта в България.

► Удобен - Ще получавате PROGRESSIVE Дигитален Брой на вашия имейл 2 пъти в месеца

 Индивидуален – ще можете да пресонализирате PROGRESSIVE Дигитален Брой спрямо своите интереси и нужди и да работите индивидуално и директно с него: да отбелязвате, маркирате и поставяте коментари, да изпратите директно съобщение до публикуван имейл, да препратите на приятел или колега, да кликнете веднага върху конкретен уебсайт, да го запазите на своя компютър.

► Двуезичен - PROGRESSIVE Дигитален Брой ще се публикува на 2 езика: на български и на английски език

► Безплатен - PROGRESSIVE Дигитален Брой е напълно безплатен и се изпраща до 5000 Топ Мениджъра в България в FMCG сектора. За да го получавате на вашия имейл, е необходима еднократна регистрация на www.progressive.bg.

 

PROGRESSIVE  NEWSLETTER     

► Обновен - PROGRESSIVE NEWSLETTER е изцяло обновен Седмичен Информационен Новинарски бюлетин за България и ЦИЕ, до който ще имате пълен достъп само след регистрация на: http://newsletter.progressive.bg/index.php?page=abonare

► Актуален - Ще получите пълен достъп до последните новини в сектора с бързооборотни стоки в България, Региона и Света.

► Многоезичен - PROGRESSIVE NEWSLETTER излиза на български и английски език, както и на официалните езици в Румъния, Унгария, Хърватия и Сърбия.

► Удобен - PROGRESSIVE NEWSLETTER се изпраща по имейл всеки вторник до 5000 Топ Мениджъра в България в FMCG сектора.

► Безплатен - За да получавате напълно безплатно PROGRESSIVE NEWSLETTER  на вашия имейл, е необходима еднократна регистрация на: http://newsletter.progressive.bg/index.php?page=abonare