Партньори

 

BluePo!nt

BluePo!nt

BluePo!nt е основана през 2013 година. В ядрото на екипа са  специалисти с профил маркетинг, социология и статистика. Не сме агенция за маркетингови консултации и проучвания с млада история и утвърдена опитност на екипа. Визията ни за добрата работа е свързана с практичното познание, стъпващо на задълбочен анализ на пазарните факти и проучвания на потребителското  поведение. Не се ограничаваме до отговор на въпроса „Какво се случва?“, а търсим причинно-следствените връзки и даваме отговор на въпрос „Защо се случва?”. Стъпвайки на създаденото познание, предлагаме решение „Какво е добре да се направи?“.

https://bluepoint.bg/