FMCG КЛАСАЦИИ & ДОКЛАДИ

ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ 

          

ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ е национална класация на списание PROGRESSIVE ,  в която са селектирани и класирани водещите 300 компании (разпределени в 3 подкласации) според критерия „Нетни приходи от продажба на стоки или продукция“ за изминалата / предходна година. Данните са извлечени от индивидуални отчети на компаниите за изминалата / предходната финансова година, налични в публични източници на информация, регулаторни органи и специализирани бази данни.

ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ съдържа 3 подкласации:

ТОП 100 Производители, ТОП 100 Търговци на дребно и ТОП 100 Дистрибутори, както и фирмен профил или персонални интервюта на класираните компании. Компаниите са ранкирани според приходите от продажба на стоки (за търговци и дистрибутори) или продукция (за производители) през изминалата / предходната година.

Получатели: Изданието ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ предоставя възможност на рекламодатели да промотират своите продукти и услуги директно до 5,000 Управители на водещи български и международни компании.

Тираж: 5,000 броя, доставени персонално от куриер и адресирани лично до Управител, заедно с брой Февруари на списание PROGRESSIVE

Дата на печат: Февруари

Период на разпространение: Март

Цена: Изданието може да бъде закупено на цена от 60 лв с ддс ( печатно издание )

Контакти за Реклама:

  • Любомира Миладинова: l.miladinova@cmg-bg.com
  • Пламена Младенова: p.mladenova@cmg-bg.com


► ТОП 300 FMCG КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ

  

ГОДИШЕН ДОКЛАД ТОП 10 РИТЕЙЛЪРИ В БЪЛГАРИЯ 

 
               
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ТОП 10 РИТЕЙЛЪРИ В БЪЛГАРИЯ е  специализиран анализ на пазара „Търговия на дребно с бързо-оборотни стоки“ с включени предварителни резултати за представянето на ТОП 10 Ритейлъра в бранша за изминалата / предходната година.
 
Съдържание
В изданието ще намерите обобщена и синтезирана информация за:
 
1. Представянето на  Първите 10  Ритейлъри на пазара – продажби и финансови резултати
 
2. ТОП 10 Ритейлъри - Мрежа от магазини и географско покритие
 
3. Обем на пазара и пазарни дялове на ТОП 10 Ритейлъри
 
4. Динамика в основните фактори, определящи търсенето  в бранша
 
5. Анализ по основни финансови показатели
 
6. Основни тенденции в търговията на дребно
 
7. Прогнози и бъдещо развитие - Какво може да очакваме от търговците през предстоящата година?
 
ЗА КОГО Е:
  • УС и Международни Централи
  • Изпълнителни Директори
  • Търговски Директори
Формат: PPT презентация на български и английски език 
 
Срок за доставка:  до 29 Февруари
 
Начин на доставка: по е-mail, в електронен формат.
 
Цена: 1 200 лева / без ДДС.