Партньори

 

Global Metrics

Global Metrics

„ГЛОБАЛ МЕТРИКС” е агенция за маркетингови и социологически проучвания и анализи. Дейността й включва приложението на количествени и качествени методи на изследване, приложими в широк набор от тематични изследователски области. Изследователският екип е развил сериозна експертиза за събиране и интерпретация на данни, мониторинг и оценка на въздействието на различни проекти и програми, значителен опит в предоставяне на експертна и консултантска дейност, организационно консултиране и функционален анализ на различни организации, консултации за изграждане на комуникационни стратегии и оценка на тяхната ефективност.

Агенцията разполага със собствена анкетьорска мрежа и екип от сътрудници, които покриват цялата страна и са на разположение за събиране на различна по характер информация – провеждане на анкети и интервюта, събиране на документи и статистическа информация, провеждане на дълбочинни интервюта, наблюдения и други.

http://globalmetrics.eu/