Над 40% ръст в стойност на продажбите на пробиотици за първите 4 месеца на 2022

Брой 7, май-юни 2022

Дата: 07.06.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Над 40% ръст в стойност на продажбите на пробиотици за първите 4 месеца на 2022

Продажбите на пробиотици в брой от началото на годината до месец април включително възлизат на близо 1.1 млн опаковки. За същия период от предходната година са били над 830 хил., което показва ръст от 32%. В стойност пък се отбелязва ръст от 42%. Стойността на продажбите за периода е 18 млн. лв., като за предишната година е била близо 13 млн. лв. За последните 12 месеца към април са продадени 3.9 млн. броя опаковки, което с 34% повече от продажбите за предходните 12 месеца, когато са били 2.9 млн. В стойност пък ръстът за 12 месеца назад, спрямо предходните 12 е 43,50% –  нараснал е от близо 44 млн. лв, на 63 млн.лв. Топ десет корпорациите по продажби в стойност в този сегмент за първите 4 месеца от годината (подредени по азбучен ред) са: АБОФАРМА България ЕООД, ВЕДРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД, Витаслим ООД, Евофарма ЕООД, КЕНДИ ООД, Фортекс Нутрасютикалс, МЕДИС ФАРМА БЪЛГАРИЯ, Неофарм България ЕООД, НОБЕЛ ФАРМА ЕООД, Новартис България ЕООД. Те имат над 85% общ пазарен дял в стойност за посочения период. 

Пробиотици, пребиотици, синбиотици: модерна прищявка или терапевтична необходимост

Д-р Зорина Димитрова Петрова е управител на собствена маркетингова компания – Медикъл пойнт. Тя е завършила медицина в Медицински университет София през 1994 година. Работи като асистент в Катедра по фармакология и токсикология в същия университет до 2000 година. Занимава се с преподавателска и научно-изследователска дейност. От 2000 до 2014 година работи в генеричната фармацевтична компания Крка, Словения, като повече от десет години заема ръководни постове – маркетинг мениджър и генерален мениджър на Представителството в България.

Медикъл пойнт работи в две основни направления: детско здраве и профилактика и допълнителна помощ за онкологични пациенти. Компанията внедрява и развива редица медицински продукти на различни производители от Европа и САЩ на нашия пазар.

 

Съвременните препоръки за здравословен начин на живот задължително включват доброто чревно здраве като ключов фактор за здрав организъм и висока устойчивост на патогени.

Особено внимание се отделя на микробиота - сборът от всички микроорганизми в човешкото тяло: бактерии, вируси, гъбички и протозои. 90% от този сбор  представляват бактерии, които са и са най-добре проучени.

Терминът микробиом се използва за означаване на целия генетичен състав на микробиотата. Често двата термина се използват взаимозаменяемо.

Много специалисти наричат чревната микробиота „неглижираният орган“, защото неговото подробно изучаване е сравнително отскоро, но пък направените констатации и изводи дават достатъчно перспективи за по-добро управление на здравето.

Тази комплексна микробна общност е разположена в 4 основни екологични ниши:

-          Кожа

-          Носоглътка и дихателни пътища

-          Уро-генитален тракт

-          Гастроинтестинален тракт (ГИТ)

Червата са динамична и богата екосистема. Развитието й преминава през различни етапи от раждането, за да достигне до бактериалното си равновесие в зрелия организъм. То от своя страна играе ключова роля в метаболитните процеси (чревната микробиота има метаболитен капацитет близък до този на черния дроб), имунната защита, противовъзпалителния ресурс на организма.

Различни заболявания се свързват с нарушения в микробиома: Затлъстяване, диабет тип II, сърдечно-съдови заболявания, неалкохолна и алкохолна чернодробна стеатоза, синдром на раздразненото черво, хранителни непоносимости, хронични възпалителни процеси, някои автоимунни заболявания и неврологични нарушения.

Три фактора влияят на здравата чревна микробиота: възрастта, хранителния режим (диетата) и антибиотиците.

Пробиотиците обикновено се определят като живи микроорганизми, които имат полезно действие за организма, като подобряват и възстановяват чревния микробен баланс.

Освен естествените пробиотици, съдържащи се в различни храни, ние често приемаме пробиотиците под формата на допълнителни хранителни добавки.

Те всички трябва да отговарят на редица изсиквания, за да ги определим като пробиотици. Трябва да са:

-           живи в момента на прилагането (жизнеспособността, стабилността при приложение и съхранение, устойчивостта на ферментите в гастроинтестиналния тракт са основните ни критерии)

-          Преминали оценка с документирани ползи за здравето

-          С ясно дефиниран щам или комбинация от щамове

-          Доказано безопасни (по принцип се приема, че пробиотиците са с висока степен на безопасност, но се изисква преминаването на определени тестове)

Седемте основни щама микроорганизми, които най-често се използват в пробиотичните продукти, са Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, Streptococcus, Enterococcus, Escherichia и Bacillus.

Най-често хранителните добавки съдържат смесени култури от живи микроорганизми, а не отделни щамове. Пробиотиците се измерват в колониеобразуващи единици (CFU), които показват броя на жизнеспособните организми. Предвид това, че пробиотиците могат да окажат благотворно действие само, ако достигнат живи чревния тракт, CFU има по-голяма достоверност отколкото общото тегло на съдържащите се микроорганизми.

Технологичните процеси при производството на пробиотиците също имат съществено значение за качествата на крайния продукт. Основното предизвикателство е щамовият микс да се запази жизнеспособен и активен до момента на приложението и съхранението му. Съвременното производство се базира на иновативни процеси и ползва модерни лекарствени форми, за да осигури точно това изискване – живи микроорганизми, което е ключово за ползите от приемането на пробиотик като хранителна добавка.

Пребиотиците са несмилаеми, лесно ферментиращи фибри, които са основна храна за полезните бакктерии. Не всички фибри са пребиотици, но всички пребиотици са фибри. Най-често се определят като фруктоологозахариди (ФОЗ) или галактоолигозахариди (ГОЗ). Към пребиотиците спадат и ксилоолигозахаридите, както и някои дизахариди (инулин).

Фруктоологозахаридите се съдържат в редица зеленчуци: лук, чесън, цикория, аспержи, овес, ечемик. Галактоолигозахаридите се съдъжат в различни кореноплодни зеленчуци, бобови култури като зелен грах, нахут, леща, както и в някои млечни продукти. Макар и двата типа пребиотици да звучат почти еднакво, те имат различни свойства.

ФОЗ подобрява чрената проходимост и предпазва от констипация; ГОЗ подчертано стимулира развитието и колонизирането на полезните бифидо бактерии.

И ФОЗ, и ГОЗ доказано подпомагат чревната флора и гарантират здрав чревен тракт. Те достигат дебелото черво непроменени, там ферментират до късоверижни мастни киселини. Последните възстановяват чревната бариера и нейната функционалност, модулират глюкозния и липидния метаболизъм, както и възпалителния отговор и имунната защита.  

Синбиотиците са комбинация от пребиотици и пробиотици. Съчетанието им повишава жизнеността на пробитичните микроорганизми и тяхната устойчивост на външни въздействия. Резултатът е синергично действие и подобрена ефикасност.

Пазарът на пробиотиците бележи ръст в последното десетилетие, както в световен, така и в национален мащаб. Все повече производители включват в продуктовото си портфолио пробитичен/пребиотичен или синбиотичен бранд. Редица клинични проучвания се насочват към откриване и доказване на ползите от подобни продукти за поддържане на здравето или за повлияване на редица социалнозначими заболявания. Това налага да отделим внимание на тези продукти, да разширим познанията си и да подхождаме компетентно при препоръчването на подобни продукти.

Пробитиците безспорно имат място като допълващо терапевтично звено при прием на антибиотици, стомашночревни проблеми, възпалителни заболявания и за поддържане на добра имунна защита.

 

Осведомеността по темата за пробиотиците расте и това се отразява и на пазара в тази категория. Ето какво споделят представители на фирмите производители по темата:

„Колкото повече потребителите са информирани за ползите от пробиотици, толкова повече ще се развива пазара в бъдеще

 Антон Цветков, Търговски Директор, Исо Плюс БГ Solgar

Наблюдава ли се ръст в пазара на Пробиотици през последните години?

Категорията пробиотици расте през периода 2020-2021 г. и това се дължи на интензивната реклама на марките, свързани с конкретната категория, както и на интереса и намеренията за покупка от страна на потребителите към продукти с имуностимулиращи ползи.

По-конкретно, в България категорията все още не е толкова голяма, но се води от няколко известни марки. Ръстът през последните няколко години идва, както от интензивна реклама към потребителите, така и от сериозна работа с медицинската общност, която подкрепя пробиотичната категория.

Станаха ли по-осведомени потребителите за необходимостта от употребата на пробиотици и правят ли разлика между различните видове (пробиотици, пребиотици, синбиотици)?

Както бе споменато, рекламата за потребителите помогна за повишаване на осведомеността на хората към пробиотиците и ползите, които продуктите предоставят. Има обаче още работа, която трябва да се свърши, особено чрез лекари и здравни специалисти, така че потребителите да са по-добре информирани. В момента по-голямата част от потребителите не могат да направят разлика между различните видове пробиотици, пребиотици и т.н. Както компаниите за хранителни добавки, така и лекарите могат да обучават и съветват хората да се запознаят с категорията и да направят подходящия избор на продукти.

Какво според вашите наблюдения стои в основата на избора на марка от страна на потребителите?

Изглежда, че потребителите до известна степен са убедени чрез рекламата да закупят марка от конкретната категория. Въпреки това, изборът на марка със сигурност може да бъде ръководен и от медицински специалисти. Нашата компания е фокусирана да обучава специалистите, които да предоставят правилната информация, ползите и насоките за нашите продукти и тяхното превъзходство, уникалност и качество, така че да информират коректно потребителите.

Колкото повече потребителите са информирани за ползите от пробиотици, толкова повече ще се развива пазара в бъдеще, тъй като продуктите са доста полезни за здравето в няколко аспекта. Пробиотиците са източник на полезни микроорганизми, помагат за поддържане на нивото на добрите бактерии и допринасят за правилното функциониране на целия организъм.


 

„Пробиотиците са изключително голяма категория продукти, която продължава да се разширява“

маг. фарм. Лилия Божкова, Експерт медицински маркетинг, Куайсер Фарма България ЕООД

Наблюдава ли се ръст в пазара на Пробиотици през последните години?

С изключение на 2020 г. (старт на КОВИД-19 пандемията) пазарът на пробиотици бележи постоянни двуцифрени ръстове всяка година, като само за 2021 е пораснал с една трета.

Станаха ли по-осведомени потребителите за необходимостта от употребата на пробиотици и правят ли разлика между различните видове (пробиотици, пребиотици, синбиотици)?

Потребителите днес имат почти неограничен достъп до информация, включително свързана със здравни теми. Благодарение на глобалната мрежа само с няколко клика на клавиатурата можем да получим отговори на почти всички въпроси, които имаме. Пробиотиците са изключително голяма категория продукти, която продължава да се разширява и на фармацевтичния пазар се появяват все повече конкуренти, които имат различни предимства, а това прави изборът на потребителите по-труден.

Ето защо, от една страна, препоръката на лекарите и фармацевтите се превърна в основната двигателна сила за популяризирането на употребата на пробиотици.

От друга страна, сериозните инвестициите на много от компаниите, производители и вносители на хранителни добавки, съдържащи пробиотични бактерии, в телевизионна реклама спомогнаха за популяризирането им. Едва ли има човек, който да не знае, че пробиотиците са продукти, които са източник на „полезни“ бактерии, а когато са съчетани с пребиотик, представляващ своеобразен хранителен източник за бактериите, тази комбинация се нарича синбиотик.

Смятам, че до известна степен и пандемията от КОВИД-19, която постави сериозен фокус върху здравето и укрепването на имунитета, също допринесе за по-голямата популярност и широката употреба на пробиотичните продукти. 

Какво според вашите наблюдения стои в основата на избора на марка от страна на потребителите?

Потребителите често избират продуктите на базата на препоръката и доверието, което имат към различни авторитети в това число лекари и фармацевти. Доверяват се и на споделен положителен опит от други близки за тях хора или на личен предишен опит. Повлияни са и от телевизионни кампании и това е най-силно осезаемо, когато избират продукт с профилактична цел. В тези случаи познаваемостта на рекламираната марка, имиджа и доверието към нея допълват влиянието на рекламните послания. Марките, които държат на безкомпромисното качество на продуктите се ползват с  повече доверие от потребителите.

Каква е вашата прогноза за бъдещото развитие на пазара?

Що се отнася до развитието на пазара все още няма единно европейско законодателство по отношение на пробиотиците, но в бъдеще вероятно ще бъдат приети конкретни правила, които неминуемо ще доведат до промяна на фармацевтичния пазар като е възможно част от конкуренцията да отпадне, друга да се промени, както и да се появят нови продукти.

Изследването на потенциала на пробиотичните бактерии все още представлява сериозен интерес за науката и ползите от приема им далеч надминават само най-честата индикация за приложението им – като профилактика на стомашно-чревни неразположения и като съпътстваща терапия при антибиотично лечение. Изследват се и ползите от конкретните щамове и вярвам, че в бъдеще ще ставаме свидетели на приложение на пробиотиците в коренно различни сфери.


„Ще се наблюдава ръст още 2-3 години и след това се очаква стагнация“

Александър Спасовски, Кънтри мениджър, МЕДИС

Наблюдава ли се ръст в пазара на Пробиотици през последните години?

Да, според моите наблюдения, категорията бележи ръст в последно време.

Станаха ли по-осведомени потребителите за необходимостта от употребата на пробиотици и правят ли разлика между различните видове (пробиотици, пребиотици, синбиотици)?

Потребителите определено са по-осведомени за необходимостта от употребата на пробиотици. Генерално обаче все още не правят разлика между различните видове.

Какво според вашите наблюдения стои в основата на избора на марка от страна на потребителите?

Моето мнение е, че телевизионните реклами дават съществено предимство на компаниите. Лидери в продажбите са брандовете, които се появяват най-често на телевизионния екран.

Каква е вашата прогноза за бъдещото развитие на пазара?

Смятам, че ще се наблюдава ръст още 2-3 години и след това се очаква стагнация. По-големият контрол върху потреблението на антибиотици (намаляване на потреблението и „свободния“ достъп в аптеките) със сигурност ще повлияе и на потреблението на пробиотици.

 


„Потребителите се интересуват все повече за това дали продуктите са подкрепени с доказателства за ефективността им“

Светослав Попов, секретар „Българско дружество по пробиотична медицина“

Наблюдава ли се ръст в пазара на Пробиотици през последните години?

Пазарът на пробиотици е с възходяща тенденция. Това е една от динамично развиващите се групи във фармацевтичния сектор.

Станаха ли по-осведомени потребителите за необходимостта от употребата на пробиотици и правят ли разлика между различните видове (пробиотици, пребиотици, синбиотици)?

Да, определено има развитие  в тази посока. Потребителите повишават своите познания. На практика най-масово на пазара се предлагат синбиотици. Наблюдаваме и навлизането на постбиотици. Потребителите се интересуват все повече за това дали продуктите са подкрепени с доказателства за ефективността им. Наблюдава се и промяна в познанията относно правилния прием на пробиотични продукти.

Какво според вашите наблюдения стои в основата на избора на марка от страна на потребителите?

Все още голяма част от потребителите правят избор на база най-ниска цена, но в последствие се убеждават, че качеството е най-важно. Разочарованието от липсата на ефект остава дълго. Все повече потребители търсят пробиотици които са профилирани за решаване на конкретен проблем.

Каква е вашата прогноза за бъдещото развитие на пазара?

„Здравето започва от червата“ Хипократ. Пазарът ще продължи да се развива но смятам, че все повече ще се търсят висок клас продукти подкрепени с клинични наблюдения. Очакват се нови регламенти за регистрация от БАБХ, което несъмнено ще даде доведе до промени.


„В бъдеще пазарът на пробиотици ще продължава да расте“

Мариела Димитрова, Продуктов мениджър, Евофарма ЕООД

Наблюдава ли се ръст в пазара на Пробиотици през последните години?

Последните тенденции в пазара на пробиотиците са в посока ръст на продажбите в групата. Това е свързано с все по-голямата осъзнатост на медицинските специалисти и крайния потребител по темата микробиом и връзката му с общото здраве на човека.

Станаха ли по-осведомени потребителите за необходимостта от употребата на пробиотици и правят ли разлика между различните видове (пробиотици, пребиотици, синбиотици)?

Потребителите стават все по-информирани за нуждата от употреба на пробиотици. Смятам, че лесният достъп до информация в дигиталните медии позволява по-голямата осведоменост на крайния потребител. Едновременно с това този потребител се губи в цялата тази „инфодемия“. Всеки трябва да е наясно, че първо и основно нещо е пробиотичният щам да бъде подплътен с клинични данни за безопасност и ефективност. Ние от BioGaia спазваме всички тези високи стандарти, за да предоставим на потребителя възможно най-качественият и сигурен краен продукт с патентована формула.

Какво според вашите наблюдения стои в основата на избора на марка от страна на потребителите?

Смятам, че на първо място е безопасността. Всеки потребител иска да знае, че избраният от него пробиотик няма да му навреди. Едва след това идва ефективността и някои от другите критерии. Силата на марката също е нещо, което провлича клиента. Не на последно място, препоръката от медицински специалист – лекар/фармацевт е от изключителна важност.

Каква е вашата прогноза за бъдещото развитие на пазара?

В бъдещето пазарът на пробиотици ще продължава да расте заедно с развитието на науката за микробиома.