Пазарът на продукти за лечение на алергии ще се развива положително

Брой 11, април-май 2023

Дата: 15.05.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Пазарът на продукти за лечение на алергии ще се развива положително

Пазарът на продукти за лечение на алергии се очаква да регистрира средно годишен ръст от 6,4% за периода 2023 -2028 година.

По време на пандемията, свързана с разпространението на Ковид-19, голяма част от населението страдаше от респираторни проблеми, както и от респираторни алергии, включително алергични ринити и синузити. Статия, публикувана през февруари 2021 г. в списанието Journal of Allergy and Clinical Immunology съобщава, че пандемията е оказала значително влияние върху услугите, свързани с помощта при алергия и имунология (A&I), което е довело до множество непланирани прагматични промени в предоставянето на тези услуги. В тази връзка е налице спешна нужда от бъдещи одити и стратегическо планиране за постигане на справедливо, безопасно и стандартизирано здравеопазване в средносрочен и дългосрочен план.

Пандемията повлия значително на развитието на пазара на антиалергични продукти, но според анализа, пазарът на продукти за лечение на алергии е нараснал значително с увеличаващата се тежест на алергичните заболявания и в следпандемичната фаза. Например, според проучване, публикувано от Journal of Family Medicine and Primary Care през 2022 г., 24 пациенти са били приети с оплаквания от оток на лицето, образуване на корички в носа и подуване на клепачите. Всички случаи са диагностицирани като инвазивен гъбичен синузит. По-конкретно, мукормикоза, подкрепена от клинични и радиологични находки и натрупване на калиев хидроксид (KOH). Предвижданията са, че най-новите модели за лечение на алергии и изследванията върху нови подходи, ще стимулират пазара през следващите години.

Засилващото се развитие на различните видове алергии, увеличените инвестиции от страна на производителите в разработването на нови лекарства за алергии и повишеният интерес към самолечението на този вид заболявания, са основните фактори, които стимулират растежа на пазара. Алергичните състояния са един от най-честите здравословни проблеми, засягащи децата в Съединените щати. Например през 2021 г. Американската фондация за астма и алергии (AAFA) съобщи, че всяка година в Съединените щати анафилаксията (тежка алергична реакция) от храна води до 90 000 посещения в спешното отделение и повече от 50 милиона души в САЩ страдат от различни видове алергии всяка година. Данните на Фондацията за астма и алергия на Америка (AAFA) за 2021 г. също показват, че приблизително 24 милиона души в Съединените щати са били диагностицирани със сезонен алергичен ринит (сенна хрема). Това се равнява на около 8% (19,2 милиона) от възрастните и 7% (5,2 милиона) от децата, а около 32 милиона души имат хранителни алергии. Поради това се очаква нарастващото разпространение на алергиите, да увеличи търсенето на продукти за тяхното лечение, което ще стимулира развитието на пазара.

С увеличаването на алергичните реакции, се наблюдават нарастващи инвестиции за разработване на нови лечения по целия свят. Например през юли 2022 г. Nestlé Health Science инвестира 40 милиона евро (41 милиона щатски долара) за съвместно разработване на предклиничния IL-10 индуктор с компанията Enterome и сътрудничество за откриването на други източници на хранителни алергии. По същия начин през февруари 2020 г. Aimmune Therapeutics също похарчи 10 милиона щатски долара за лицензиране на експериментално антиалергенно биологично лекарство на Xencor. Xencor предостави на Aimmune Therapeutics изключителен световен лиценз за разработване и комерсиализиране на изследваното хуманизирано моноклонално антитяло AIMab7195 (първоначално XmAb7195). Лекарството първоначално бе разработено за лечение на алергична астма. То използва три различни механизма на действие, за да намали IgE в кръвния серум и да потискане клетките, произвеждащи IgE. Очаква се всички тези иновативни разработки също да допринесат за развитието на пазара на антиалергични продукти.

Въпреки това нарастващият интерес към по-евтините биоподобни продукти (бел. ред. – биоподобен е биологичен продукт, предназначен да бъде много подобен и да няма „клинично значими разлики“ от неговия референтен продукт. Биоподобните продукти не са генерични лекарства.) и липсата на осведоменост по отношение на имунотерапията, използвана за лечение на алергии, може да попречат на растежа на пазара.

Алергията е състояние, при което имунната система реагира необичайно на чуждо вещество. Лечението на алергиите включва лекарства и терапии, които намаляват симптомите на алергиите и помагат на имунната система да се подготви за бъдещи срещи с алергените. В аптечния пазар се предлагат продукти, сегментирани по тип на алергията - очна алергия, ринити, астма, кожна алергия, хранителна алергия и други алергии.

Сегментът на подкожната имунотерапия (SCIT - инжекции с екстракт от алерген) се очаква да заеме значителен дял на пазара през прогнозния период. Подкожната имунотерапия (SCIT) е най-ефективната и широко използвана алергична имунотерапия. Засега SCIT е единственото лечение, което променя имунната система и носи системно облекчение. SCIT помага за предотвратяване на по-нататъшното развитие на нови алергии и астма.

Проучване, публикувано в Journal of Allergy and Clinical Immunology през декември 2021 г., демонстрира клиничната ефикасност на всички методи за имунотерапия срещу акари от домашен прах и предполага, че SCIT може да бъде по-ефективен от SLIT капки или таблетки за контролиране на симптомите на алергичен ринит. В тази връзка се очаква повишената ефикасност на SCIT за лечение на алергии, да стимулира растежа на пазара през прогнозния период.

Друго проучване, публикувано в Международния архив по алергия и имунология през февруари 2021 г., показва, че подкожната алерген-специфична имунотерапия (SCIT) е един от основните крайъгълни камъни при лечението на алергичен ринит при педиатрични пациенти. Той демонстрира симптоматично облекчение и подобрения в качеството на живот, но са налице и нежелани реакции (НЛР).

Иновативното лансиране на имунотерапевтични продукти и нарастващото одобрение от страна на пациентите са основни фактори, стимулиращи развитието на пазара на различните сегменти противоалергични продукти. През декември 2021 г. добавката Omalizumab предложи ползи в ефикасността и подобрена поносимост към алергенна имунотерапия. Освен това през юли 2021 г. FDA на Съединените щати одобри Nucala (меполизумаб) на компанията GSK - моноклонално антитяло, което е насочено към интерлевкин-5 (IL-5), като лечение на пациенти с хроничен риносинузит с назални полипи.

Всички, споменати по-горе фактори, както и ефикасността на SCIT метода, лансирането на нови иновативни продукти, се очаква да стимулират развитието на пазара на антиалергични продукти през прогнозния период.

Източник: https://www.mordorintelligence.com/