Ръст от почти 6% за продажбите на болкоуспокояващи лекарства без лекарско предписание и добавки в опаковки

Брой 9, септември-октомври 2022

Дата: 25.10.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Ръст от почти 6% за продажбите на болкоуспокояващи лекарства без лекарско предписание и добавки в опаковки
Над 23 млн. опаковки болкоуспокояващи лекарства без лекарско предписание и добавки са били продадени у нас в периода от януари до август 2022 г. включително, сочат данни на IQVIA. Ръстът спрямо същия период от миналата година е 5,92%, като за него са били продадени малко под 22 млн. опаковки. В стойност продажбите за въпросния период за тази година възлизат на над 150 млн. лв., а ръстът стойност спрямо периода януари-август 2021 г. е почти 17%. 
 
 
За 12 месеца назад от август 2022 г. са продадени над 36 млн. опаковки. Това показва ръст от 3,12% спрямо предходния период. За последните 12 месеца преди август 2021 г. продадените опаковки са били  почти 35,5 млн. В стойност продажбите за последните 12 месеца до август 2022 са близо 225 млн. лв. Ръстът спрямо последните 12 месеца преди август 2021 г. е 14,03%, когато реализираните продажби на продукти против болка са били на стойност 197 млн. лв.
 
Топ 10 корпорациите по продажби в азбучен ред са“ Бристол Майерс Скуиб, ГлаксоСмитКлайн , Куайсер Фарма, Менарини, Новартис, Натурфарма, Рекит Бенкизер, Санофи-Авентис, Софарма, Тева Фармасютикълс .
 
Те са отговорни за 17,55% от продажбите в стойност категорията за периода от януари до август 2022 г. включително. 
 
За подкатегорията общи болкоуспокояващи лекарства без лекарско предписание и добавки за възрастни продажбите за периода януари – август 2022 са на стойност над 65 млн. лева, като за същия период на миналата година са били на стойност от около 55 млн. лв. За 12 месеца назад от август 2022 пък са продадени продукти на стойност над 100 млн. лв., а за същия период от миналата година са били малко над 89 млн. лв. Болкоуспокояващите лекарства без лекарско предписание и добавки за деца са реализирали продажби от над 12 млн. лв. за периода от януари до август 2022 г), а за миналогодишния период от януари до август са били от почти 8 млн. лв. 

Кои са най-често използваните болкоуспокояващи и как да преценим правилно кой от тях да препоръчаме?

 
Д-р Зорина Димитрова Петрова е управител на собствена маркетингова компания – Медикъл пойнт. Тя е завършила медицина в Медицински университет София през 1994 година. Работи като асистент в Катедра по фармакология и токсикология в същия университет до 2000 година. Занимава се с преподавателска и научно-изследователска дейност. От 2000 до 2014 година работи в генеричната фармацевтична компания Крка, Словения, като повече от десет години заема ръководни постове – маркетинг мениджър и генерален мениджър на 
Медикъл пойнт работи в две основни направления: детско здраве и профилактика и допълнителна помощ за онкологични пациенти. Компанията внедрява и развива редица медицински продукти на различни производители от Европа и САЩ на нашия пазар.
 
 
Болката е специфично усещане в резултат на дразнението на рецепторните окончания за болка в различни области и органи - кожа,мускули,кости и вътрешни органи. Тя може да се класифицира по различни характеристики – продължителност,сила, локализация, произход и т.н., но при всички случаи овладяването й е от първостепенно значение. 
 
Средствата, които целят премахване на болката се обединяват под общото наименование аналгетици, но включват много различни и по състав, и по механизъм групи. Тук ще се спрем на най-често използваните медицински продукти за овладяване на болката при възпалителни, инфекциозни, остри или хронични състояния, за които най-често фармацевтът консултира.
 
Най-често използваните групи са ненаркотичните (неопиоидните) аналгетици и нестероидните противовъзпалителни средства. Основните ефекти, които притежават тези продукти са:
- Аналгетичен
- Антипиретичен
- Противовъзпалителен
 
Повечето от тези продукти са със статут на лекарства без лекарско предписание, което ги прави общодостъпни и широко рекламирани. От една страна това води до по-добра информираност на пациентите, но от друга страна е предпоставка за по-фриволното им ползване. 
 
Основните рискове на общодостъпността на подобни продукти се крият в свободното дозиране, несъблюдаването на лекарствените взаимодействия, непознаването на нежеланите реакции. 
Класическите ненаркотични (антипиретични, неопиоидни) аналгетици имат изразен аналгетичен и антипиретичен ефект.
Kъм тях се отнасят  анилиди (Paracetamol, Propacetamol) и някои пиразолони (Metamizolе, Phenazone и Propyhenazone).
 
Един от най-разпространените продукти, ползван от десетки години за облекчаване на болката е метамизолът (Мetamizole). Въпреки дългогодишното си приложение механизмът му на действие остава ненапълно изяснен. Той има централен и периферен аналгетичен ефект, намалява вътреклетъчното отделяне на калциевите йони, което обуславя и спазмолитичния му ефект. Метамизолът има изразен антипиретичен ефект, което го прави често прилаган при температура от различен произход, но има слаб противовъзпалителен ефект. 
 
Важно е да се знае, че макар и рядко може да е хемотоксичен (причинява агранулоцитоза) и затова не бива да се прилага заедно с други хемотоксични продукти (напр. метотрексат). 
 
Метамизолът често се комбинира с кофеин, анксиолитици, невролептици, Н1 блокери,  поради потенциране на ефектите.
 
Paracetamol (анилид) има изразен антипиретичен и аналгетичен ефект, без противовъзпалителна активност. Прекалената употреба на парацетамол може да доведе до чернодробно увреждане (хепатотоксичност). Във високи дози (над 150 мг/кг) той изчерпва мощния антиоксидант глутатион, който отговаря за обезвреждането на хепатотоксичните метаболити на парацетамола. 
Парацетамол също участва в множество комбинации. Това от една страна води до потенциране на търсените действия, а от друга превантира изявата на нежеланите такива (които често дозозависими). Предимство на парацетамола, пропацетамола и метамизола е, че те нямат улцерогенна активност и не предизвикват зависимост.
 
Всички нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) са инхибитори на циклооксигеназата (т.е. повлияват цикъла на арахидоновата киселина). Предвид различните подтипове на ензима циклооксигеназа (СОХ1, СОХ2), НСПВС могат да са селективни и неселективни.
 
 
Към НСПВС от групата на неселективните СОХ инхибитори се отнасят препарати, представляващи производни на киселини (салицилова, фенилоцетна, пропионова и др.), пиразолонови, пиразолидиндионови и други деривати, а също редица комбинирани лекарствени продукти.
 
Производни на киселини: 
 
• салицилова: Acetylsalicylic acid
• фенилоцетна: Aciclofenac, Diclofenac, Lonazolac
• индолоцетна: Indometacin, Sulindac
• пропионова: Ibuprofen, Dexketoprofen, Flurbiprofen, Ketoprofen, Naproxen
• енолова: Lornoxicam, Meloxicam, Piroxicam, Tenoxicam
• нифлумова: Niflumic acid
 
Всички тези продукти имат добре изразен противовъзпалителен ефект, което ги прави приложими при възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат, травми или постоперативни състояния.  
Трябва да отбележим, че ацетилсалициловата киселина освен противовъзпалителното, антипиретичното и аналгетичното действие има и антиагрегантно действие.
 
Проявата на тези ефекти е дозозависима: противовъзпалителното действие се разгръща при дози 3-5 гр./дн., докато антиагрегантното в дози 75-100 мг./дн.
 
Групова характеристика на неселективните НСПВС е тяхната улцерогенност, чести стомашночревни нежелани реакции, алергични реакции, бронхоспазъм. Смята се, че комбинирането на представители на различните групи НСПВС увеличава риска от тези НЛР, без да увеличава ползите, поради което те не бива да се комбинират.
 
Прилагането им изисква задължително съобразяване с цялостния здравен статус на пациента, приема му на други лекарства и съчетаването с гастропротектор (най-често инхибитор на протонната помпа) за целия курс на лечение с НСПВС. Селективните НСПВС (коксиби) изискват лекарски мониторинг и съблюдаване на кардиологичния статус на пациента, поради кардиотоксичния им потенциал. 
 
В заключение, продуктите за болка намират широко приложение, поради ключовото си значение при лечение на различни състояния. Възможността им да се комбинират с много други групи лекарства (вкл. и неопиоидни аналгетици с НСПВС) позволява да се постига максимален аналгетичен ефект чрез по-ниски дози (минимизиране на риска от НЛР). Въпреки широкото и дългогодишно приложение на продуктите за болка, отговорното боравене с тях е задължително, както за здравните специалисти, така и за пациентите.