С фокус върху „най-шумните“ - пазарът на витамини и минерали

Брой 11, април-май 2023

Дата: 15.05.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
С фокус върху „най-шумните“ - пазарът на витамини и минерали

Витамини и минерали са една от „най-шумните“ от комуникационна гледна точка категории, не само в портфолиото на фармацевтичните компании, но и в общото комуникационно пространство.  От Светослав Дъбов, Argent Group и Юлиан Добрев, BluePoint.

При наличието на сериозна конкуренция в сектора е съвсем логично да имам доста активна комуникация, която влияе върху потребителския избор и променя средата. Определено можем да говорим за силно и устойчиво комуникационно присъствие в рамките на разгледания период.

От маркетингова гледна точка има различни показатели, чиято промяна е референция за добра комуникация. В тази връзка вече трета година разработеният от Argent и BluePoint AB Brand Tracking* следи пулса на пазара в различни продуктови категории в т.ч. витамини.

На първо място в изследването сме заложили известността, която традиционно замерваме на три нива – ТОМ (top of mine), спонтанна известност и подпомогната известност. Като общата известност е сума е посочените три нива. Данните от последната вълна на Brand Tracking – октомври-ноември 2022 ясно открояват лидерите  -  Допълхерц (Doppelretz), Центрум (Centrum) и Суправит (Supravit), следвани от ЦитрoВит, Супрадин (Supradin), Д-р Тайс (dr. Taiss) и Валмарк (Walmark). 

Известността от своя страна оказва влияние върху проникването, резултатите в тази връзка са красноречиви и ясно показват връзката между известност и проникване. Видимо е, че марките лидери на база известността, запазват и лидерските си позиции в проникването. Ситуацията се усложнява, когато анализът премине в друга изключително интересна тема – възприятието на марките (имиджовото възприятие), нивото на потребителска лоялност и склонността към замяна на марките.

Видяхме в няколко графики какво се случва на пазара от гледна точка на потребителското възприятие. В следващите графики ще можем да проследим как точно е бил третиран пазарът от гледна точка на комуникацията, за да стигнем до настоящата пазарна реалност.

Традиционно, фармацията е сектора с най-големи рекламни инвестиции в България. На практика всяка  четвърта ТВ реклама през 2022 г. е била на лекарства или на хранителни добавки.

 

 

 

 

 

От всички фарма-реклами 4% са на витамини. Делът на категория „витамини“ е 1% от цялата ТВ реклама.

Категорията витамини и минерали видимо се разширява и за да печелим вниманието и бюджетите на потребителите ще трябва да бъдем не просто активни в комуникационен план, но и достатъчно ефективни.  Това от своя страна подава голяма тема както за доброто познаване на потребителите, така и за професионализма в създаването на посланията и избора на подходящите канали за тяхното лансиране.


*Забележка: Данните са от изследване AB Brand Tracking – октомври-ноември 2022, регулярен информационен продукт, създаден съвместно от агенция за изследвания и консултации BluePoint и медийна агенция Argent. Обект на изследване са 26 продуктови категории, четири пъти годишно.