Ръст на похарчените средства за продукти за устна хигиена

Брой 2, юни 2021

Дата: 23.06.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Ръст на похарчените средства за продукти за устна хигиена

Похарчените средства за устна хигиена през МАТ ноември 2020 са се увеличили с 6,9% спрямо същия период година по-рано. Това показаха данните на „ГфК* България” за продуктите от категорията „Устна хигиена“, представени по време на Category Retail Forum в началото на годината.

Агенцията за проучване на пазара установява, че категорията губи купувачи, но продава продуктите си на по-висока средна цена. Двете продуктови групи – вода за уста и паста за зъби, следват развитието на категорията с ръст в стойност. При водата за уста увеличението е 24,5% спрямо МАТ ноември 2019, а при пастите за зъби – 5,1 на сто.

Общо 80,3% от българските домакинства пазарува продукти от категорията „Устна хигиена“. Техният дял спада спрямо МАТ ноември 2019. Честотата на покупка обаче запазва същите нива както и през същия период година по-рано – средно 5,4 покупки. Количеството на единична покупка също се запазва, показват данните на „ГфК България“. През МАТ ноември 2020 домакинствата са взимали по 0,2 кг на единично пазаруване.

Делът на промоционалните покупки намалява с 0,1-процентни пункта в стойност за цялата категория „Устна хигиена“ (до 36,8 на сто през МАТ ноември 2020), показват проучването на агенцията. През последната година промоциите са паднали съответно и в двата основни сегмента на категорията - вода за уста (-0,2 п.п. до 42,5%) и паста за зъби (-0,2 п.п. до 36,1 на сто).

Спад на собствените марки

Продажбите на собствени марки при продуктите за устна хигиена също спадат спрямо ноември 2019 г. След понижение от 0,3-процентни пункта, делът на собствените марки в тази категория достига 2,5% през МАТ ноември 2020. При водата за уста понижението в дела на частните етикети е по-осезаемо – с 2,1-процентни пункта до 9,3%, докато при пастите за зъби спадът е с 0,2 п.п. до 1,7 на сто.

Най-голям ръст на продажбите на продукти от категорията има в специализираните хранителни магазини, показва анализът  на „ГфК България“. При дрогериите, дискаунтърите, кеш & кери магазините и минимаркетите увеличението е над средното за цялата категория „Устна хигиена“. Паста за зъби или вода за уста се купуват основно в хипермаркетите, дрогериите и супермаркетите, като от трите основни търговски канала дрогериите са с най-голям ръст в стойност.Спрямо МАТ ноември 2019 дрогериите отчитат повишение в стойност на продажбите от 20,1%. При дискаунтърите увеличението е с 16,9%, следват кеш & кери (+15,5%), минимаркети (12,5%), супермаркети (+7,6%), хипермаркети (+3,5%). Откритите пазари, онлайн търговията и малките хранителни магазини със спад в привлечените средства. При малките хранителни магазини понижението е със 7,3 на сто спрямо МАТ ноември 2019.

Вода за уста

Сегментът на водата за уста е с изключително висок ръст в стойност от 24,5% през последната година, приключила през ноември 2020, който се дължи най-вече на повечето привлечени купувачи. Средната цена на тези продукти също се увеличава и влияе положително върху развитието на пазара на тези продукти. Агенцията за пазарни проучвания наблюдава спад в честотата на покупка, като през последната година тя е 2,1. Потребителите пазаруват средно по 0,5 л/кг на единично пазаруване. Промоциите на вода за уста са паднали с 0,2-процентни пункта през последната година, достигайки дял от 42,5%. Делът на собствените марки е с намаляваща важност към ноември 2020 г. като те губят 2,1-процентни пункта през анализирания период, достигайки 9,3 на сто.

Минимаркетите (+70,3%) и други търговски канали (+78,9%) успяват да привлекат повече домакинства, които да закупят вода за уста от тях. Дискаунтърите са единственият търговски канал с отлив на похарчени средства за категорията (-26,5%). Дрогериите са основният канал, от който домакинствата купуват вода за уста, показва анализът на агенцията, като през МАТ ноември 2020 добавят още 30,1% към своята стойност. Следващите по предпочитание търговски канали са хипермаркети (+33,3%), супермаркети (+5,4%), малки хранителни магазини (+14,3%), кеш & кери (+34,2%).

Паста за зъби

Ръстът (+5,1%) в сегмента на пастите за зъби се дължи само на по-високата средна цена на продуктите, посочва „ГфК България“. Категорията губи част от купувачите си през МАТ ноември 2020. Техният дял през последната година е 79,6%. Честотата на покупка и закупените количества обаче, остават същите като година по-рано. Потребителите са направили средно по 5 покупки през последния наблюдаван период, а на единична покупка в кошницата са поставени средно 0,1 л.

Делът на промоционалните покупки поддържа стабилни нива, макар да е с лек спад спрямо ноември 2019 и дял близък до този на цялата категория „Устна хигиена“. Промоциите в сегмента падат с 0,2-процентни пункта до 36,1 на сто. Следвайки развитието на цялата категория, продажбите на собствени марки при пасти за зъби също се понижават (-0,2 п.п.) спрямо МАТ ноември 2019, достигайки 1,7%.

Специализираните магазини бележат изключително висок ръст в стойност за период от една година, следван от дискаунтърите. Дрогериите, кеш & кери магазините, минимаркети и супермаркети са с ръст над средния за категорията. Откритите пазари и онлайн канала губят в стойност. Хипермаркетите и супермаркетите са търговските канали, от които домакинствата купуват основно паста за зъби. Дрогериите и малките хранителни магазини са следващите по предпочитане търговски канали, като съответно дрогериите регистрират ръст в стойност (17,6%), а малките хранителни магазини губят (-8%).

 

*„Кой, какво, къде, кога, колко и на каква цена пазарува?” - GfK Потребителски Панел изследва 2500 домакинства, избрани в съответствие с географски и социодемографски характеристики. По този начин панелът наподобява структурата на цялото население и е представителен за всички 3.0 млн. домакинства в България. https://www.gfk.com/bg/