Анализ на ИПИ показва ръст на общините без нито една аптека

Дата: 20.03.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Източник: ИПИ

Според анализ на Института по пазарна икономика (ИПИ) се увеличава се броят на общините в страната, в които няма аптеки, като през 2023 г. те стават 22 - с 2 повече в сравнение с 2022 г. Само по една аптека има в 42 общини, посочва анализът.

ИПИ прави преглед на средния брой население, обслужвано от една аптека и установява, че най-добре осигурено с аптеки е населението на туристически черноморски общини като Несебър, Приморско и Царево, а също така и планинската община Банско. В тази категория попада и община Челопеч, която разполага с 2 аптеки, обслужващи средно 725 души.

В другата крайност са общини като Добрич, в който една аптека обслужва 16,6 хил. човека, Тунджа, която разполага с две аптеки, обслужващи средно над 10 хил. души, Аврен и Джебел, в които наличните аптеки обслужват най-голям брой население. Средно за страната една аптека обслужва 1988 души.

 

„В контекста на ограничения достъп до аптеки и лекарства в малки и отдалечени населени места, ще отбележим и че в момента тече обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Сред разнообразната палитра от предложения проектът предвижда и промяна по отношение на търговията на дребно с лекарствени продукти, които се продават чрез автомати, а именно – тя да може да се извършва и чрез автомати, които не са разположени на територията на аптеката или дрогерията, но само в рамките на съответната административна област, в която се намират. Това е малка стъпка в правилната посока към подобряване на достъпа на гражданите до лекарства за лечение чрез премахване на излишни регулации и ограничения“, се посочва в анализа на Института по пазарна икономика. От ИПИ смятат, е могат да бъдат предприети и допълнителни гъвкави мерки, като улеснено откриване на филиали на аптеки; мобилни аптеки; мобилни екипи, включващи медицински лица, които да имат възможност да доставят лекарства; доставка на лекарства до домовете от онлайн търговци на база на електронна рецепта и др.

По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) общият брой на аптеките за 2023 г. намалява до 3252. За сравнение през 2022 г. те са били 3296. Разположението им продължава да е концентрирано в големите общини и големите населени места – в София те са 725, в Пловдив – 219 и във Варна – 181.

Източник: https://ime.bg/articles/obshtinite-bez-apteki-se-uvelichavat/