Аптеките ще имат възможност да следят наличностите на лекарства в складовете

Дата: 28.06.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Аптеките ще имат възможност да следят наличностите на лекарства в складовете

Важна промяна, свързана с възможността за проверка на наличността на лекарствата от страна на аптеките, предлага Министерство на здравеопазването, съобщават от Medical News. Тя касае Наредбата за Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА).

МЗ предлага промени в нея, чрез които аптеките да получават информация за липса на лекарства в складовете на притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък – списъкът на медикаменти, които се заплащат от НЗОК.

От информационния сайт припомнят, че системата СЕСПА е предназначена да събира информация за доставени, отпуснати и продадени количества лекарствата в страната. Основната й цел е при установен недостиг на лекарствата на пазара у нас, те да бъдат включени в забранителен за износ списък, за да се гарантират достатъчно количества. Даден медикамент попада в този списък, ако количествата от него са под 65% от средномесечното потребление.