БАЛИ проведе втория модул от курса по лекарствени регулации

Брой 4, ноември 2021

Дата: 29.11.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
БАЛИ проведе втория модул от курса по лекарствени регулации

Над 100 регулаторни експерти участваха във втория модул на „Курс по лекарствени регулации 2021“, който Българска агенция по лекарствена информация (БАЛИ) проведе на 5 ноември 2021 г. Сред лекторите бяха членовете за България на двата основни комитета на Европейската агенция по лекарствата - проф. Илко Гетов, МУ-София и член на CHMP, EMA и д-р Мария Попова, ИАЛ и член на PRAC, EMA. Повече за лекторите и дискусиите може да видите на сайта на организацията - https://www.badibg.org/.

Курсът продължава на 3 декември 2021, с провеждане на третия модул - Regulatory Affairs – Update, Bulgarian and EU Regulatory procedures, Procedures of Life Cycle Management.