Групата ФЬОНИКС придобива част от McKesson Европа

Дата: 20.10.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Групата ФЬОНИКС придобива част от McKesson Европа

Групата ФЬОНИКС планира да придобие част от бизнес дейностите на McKesson Европа. Двете компании подписаха споразумение за придобиването на представителствата на McKesson Европа в Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Португалия и Словения, както и европейската централа в Щутгарт, Германия и неговия миноритарен дял в съвместното предприятие Brocacef Groep в Нидерландия. Сделката подлежи на одобрение по отношение на правилата за свободната конкуренция и други обичайни условия на финализиране.

Придобиването се осъществява на фона на интензивна конкуренция и нарастващ натиск към маржа в европейския сектор на здравеопазването. В същото време, демографските промени и нарастващата ориентация към грижа за здравето подхранват търсенето на здравни услуги и продукти, както на място в аптеките, така и в дигиталните канали. „Разширявайки европейското си присъствие, ние правим групата ФЬОНИКС още по-устойчива на бъдещи икономически и регулаторни промени на пазара. Това ни предлага нови възможности за активно формиране на дигиталната промяна в здравния сектор в Европа, което е от полза за пациентите“, казва Свен Зайдел, изпълнителен директор на групата ФЬОНИКС.

Съществуващите многоканални услуги на компанията, които вече свързват онлайн и офлайн аспектите на здравния сектор, ще бъдат допълнително разширени чрез финализирането на сделката и дигиталният опит на двете компании ще работи в полза на пациентите.

Подлежащо на одобрение от законодателството за правилата за свободната конкуренция, групата ФЬОНИКС и McKesson Европа ще работят по интеграцията на съответните бизнес дейности в дух на партньорство на ниво държава и при това ще дадат приоритет на нуждите на клиентите.