ЕМА с препоръки при недостиг на лекарства

Дата: 19.07.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
ЕМА с препоръки при недостиг на лекарства

Европейската агенция по лекарства (ЕМА) публикува ръководство с ключови принципи и примери за добри практики, свързани с преодоляването на недостига на лекарства за хуманна употреба, съобщават от Medical News.

Недостигът на лекарства и намалената наличност на лекарствени продукти представляват все по-нарастващ проблем в ЕС и по света, който се засилва от пандемията от COVID-19, отбелязват от там. Експертите на европейския лекарствен регулатор предупреждават, че това може да повлияе на грижите за пациентите и да забави прилаганите им терапии.

Поради недостига на лекарства може да се наложи пациентите да използват по-малко ефективни алтернативни продукти или да променят по неправилен начин терапията си.

Причините за недостига могат да включват производствени проблеми, водещи до забавяне или прекъсване на производството, недостиг на суровини, увеличено търсене на лекарства, проблеми с дистрибуцията и други. Ръководството на EMA, насочено към пациенти и здравни специалисти, начертава мерки, които помагат за подобряване на готовността, планирането и разпределената употреба на лекарства, които са в недостиг или се очаква да бъдат такива в близко бъдеще.

Сред мерките са например разработване на национални регистри на основни и критично важни лекарства, организиране на кампании в целия ЕС за повишаване на осведомеността относно недостига на медикаменти и безопасната употреба на алтернативни лекарства.

ЕМА препоръчва и насърчаване на ангажимента за уведомяване на здравните специалисти при недостиг на лекарства. Друга мярка е създаване както на национално, така и на общоевропейски ниво на връзка със здравните власти, за да гарантират по-навременни, прозрачни и достъпни данни за недостига на лекарства, както за здравните специалисти, така и за пациентите.