Конференция по кардиология организира БФС

Дата: 19.05.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Конференция по кардиология организира БФС

Българският фармацевтичен съюз (БФС) и Фондация Академия-Кардиология организират Втора научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”. Тя ще се състои от 18 до 20 юни 2021 г. в Национален дворец на културата в София и ще бъде в хибриден формат. Научната програма на конференцията предстои да получи акредитация от Комисия по качество на БФС.

Всички редовни членове на БФС, които притежават Европейска професионална карта (ЕПК) за магистър-фармацевт, издадена от БФС, са освободени от заплащане на регистрационна такса.

Тези, които желаят да придобият съответния брой кредитни точки, заплащат единствено стойността на кредитните точки, с които е акредитирана конференцията.

А второто издание на „Български фармацевтични дни“, ежегодният форум, организиран от БФС, ще се проведе от 25 до 27 юни в хотел „Рила“ в к.к. Боровец.

Източник: https://bphu.bg/