Нов списък с разрешените лекарства без рецепта

Дата: 27.05.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Нов списък с разрешените лекарства без рецепта

Изпълнителна агенция по лекарствата публикува актуализиран списък с лекарствените продукти, които могат да се продават без рецепта (ОТС) в аптеките у нас. Списъкът не включва лекарствени продукти с изтекло разрешение за употреба, въпреки че те могат да бъдат продавани до изчерпване на наличните количества в страната, но не повече от една година от датата на изтичане на разрешението за употреба (съгласно чл. 55, ал. (6) от ЗЛПХМ).

В случай на положително становище при процедура по подновяване на разрешението за употреба на лекарствени продукти без лекарско предписание, те ще бъдат добавени към списъка.

Пълният списък, който последно е актуализиран на 19 май 2021 г., можете да видите тук.