НСОПЛБ против пълното отпадане на хартиените рецепти

Дата: 26.04.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
НСОПЛБ против пълното отпадане на хартиените рецепти

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) излезе с позиция по повод отпадането на хартиентите рецепти, научаваме от Medical News.

В нея от сдружението подкрепят изразеното по-рано становище на БЛС по повод промените в Наредба 4, в което съсловната организация посочва, че „не подкрепя така предложените промени с Проекта, защото по този начин не се гарантират интересите на българските пациенти, а се ограничават правата на лекарите за упражняване на тяхната професия, което от своя страна ще доведе до ограничаване правата на пациентите“.

„Въвеждането на „електронизацията“ в системата на здравеопазването е сложен процес, свързан с допълнителни ангажименти, разходи и време, които следва да бъдат разпределени между всички участващи в него страни. За нас ОПЛ единственият приемлив и работещ вариант е да остане сега съществуващата възможност да се изписва „бяла рецепта“ в хартиен или електронен вариант. Повечето от мотивите за това са вече представени не само от съсловните, но и от организациите на пациенти, както и различни техни представители“, се казва в позицията на НСОПЛБ.

„Считаме също, че с оглед на сигурността, контрола и оптимизиране на процеса, е по-належащо да се обмисли възможността „зелените и жълти“ рецепти за отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, да преминат само в електронен вариант“, отбелязват от НСОПЛБ.