Правителството одобри проектобюджета на НЗОК за 2023 г.

Дата: 12.07.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Правителството одобри проектобюджета на НЗОК за 2023 г.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., съобщават от правителствената пресслужба.

Предвидени са 7 027 213,6 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 6 847 563,2 хил. лв., от които 4 286 530,0 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 561 033,2 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Общо разходите за 2023 г. са в размер на 7 027 213,6 хил. лв., което е с 910 908,7 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 6 553 676,4 хил. лв., което представлява увеличение с 821 605,3 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

През 2023 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 153 282,6 хил. лв. за дейности извън задължителното здравно осигуряване.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%. Той предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, отбелязват от МС.

Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2023 г. създават стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравното осигуряване, уверяват още от там.

Правителството одобри също така и проекта за държавен бюджет, част от който е финансовата рамка на Министерството на здравеопазването.

61% от българите заявяват, че често им се случва директно да искат препоръката на фармацевт за лекарства, вместо да ходят на лекар. Това показват данни от социологическо проучване, проведено от агенция "Тренд", по поръчка на Инициативен комитет от магистър-фармацевти в България в навечерието на професионалния празник на магистър фармацевтите – 24 юни. Идеята за тази  извадка е инспирирана от обществената оценка за самоотвержената работа на фармацевтите, като най-достъпните здравни специалисти, по време на Covid-19 пандемията. Проучването верифицира ролята на магистър-фармацевта, като ключова в опазването на обществено здраве, уточняват от инициативания комитет.