Проведе се XIII -та пролетна маркетингова конференция за фармацевти

Дата: 28.03.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
снимка: https://www.stingpharma.com/

Проведе се XIII -та пролетна маркетингова конференция за фармацевти, организирана от СТИНГ АД - водещ дистрибутор на лекарствени продукти на фармацевтичния пазар. На фокус бяха поставени проблемите, с които фармацевтите ежедневно се сблъскват в процеса на работата си и предизвикателствата на нормативните изисквания, които поставят в сериозно затруднение предоставянето на качествена фармацевтична грижа на пациента.

На 23 - ти март 2024 г., в град София, се проведе организираната от СТИНГ АД традиционна пролетна маркетингова конференция за  магистър - фармацевти, собственици на аптеки от цялата страна. На събитието присъстваха над 600 аптеки, 48 производители на лекарства, хранителни добавки и медицински изделия.

Фокусът на дискусиите на конференцията бяха нормативните и технологични предизвикателствата, пред които са изправени аптеките,  които затрудняват дейността на фармацевтите и ги поставят в невъзможност ефективно да изпълняват професионалните си задължения към пациентите.

Поставиха се редица неразрешени въпроси, пряко касаещи и възпрепятстващи нормалната работа в аптеките:

          • изтичането на гратисния период (до 31 -ви март) за отпускането на бяла рецепта на антибиотиците и все още неразрешените проблеми с номенклатурите с лекарства в софтуерите на лекари и фармацевтите;
          •  честите сривове  в  Националната здравно – информационна система (НЗИС) и невъзможността за обслужване на пациентите;
          • ежедневните  проблеми с необслужени пациенти поради недостиг и дефицит на лекарствени продукти;
          • публикуваният през февруари 2024 г. проект на Министерство на здравеопазването (МЗ) за промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) относно въвеждане на вендинг машини извън аптеките;
          • конфликтът  с пациенти, който ще настъпи от 1 -ви април при отпускането по Каса на  рецепти  с  новодоговорени антихипертонични продукти, които няма да са 100%  безплатни, защото фонда ще  заплаща само стойността на референтните лекарства в категорията, а разликите ще се заплащат от пациента.

След дискусията, фармацевтите се обединиха около декларация, подкрепена с  подписи относно следните искания от Министерство на здравеопазването (МЗ) и Комисия по здравеопазването (КЗ):

• удължаване на срока за въвеждане електронните рецепти за антибиотици след 1-ви април 2024г;
• отпадане на предложението в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за регистрацията на вендинг машини за лекарства извън аптеките, поради опасност от  безконтролна  употреба на лекарства;
• компенсации към аптеките, поради непрекъснатите  сривове в НЗИС и спирането на обслужването на пациентите;
• удължаване на срока за отпускане  на рецепти по здравна каса  с  около 460 антихипертензивни лекарства, които трябва да бъдат  без надценка,  до извършване на  корекции в  аптечните софтуери  и окончателното изясняване на условията  по договора между фармацевтите и здравната каса;
• спешни мерки за ефективно разрешаване на проблемите с недостига на лекарства и промяна в ЗЛПХМ , която да гарантира увеличаване на процента на задържаните в страната дефицити.

Официален гост на събитието беше д-р Иван Маджаров - председател на БЛС, който подкрепи фармацевтите в излъчената от тях декларация за удължаване на срока за работа с бяла рецепта до отстраняване на различията в номенклатурите.

Декларацията ще бъде изпратена до институциите, БЛС и омбудсмана на РБългария.
 

Източник: https://www.stingpharma.com