Системата за верификация на лекарствата в ЕС отбеляза 5 години успешна работа

Дата: 20.03.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Системата за верификация на лекарствата в ЕС отбеляза 5 години успешна работа

На 9 февруари 2024 г. се отбеляза 5-ата годишнина от влизането в сила на „Директива срещу фалшифицираните лекарства в Европа и в България“.

Процесът по верификация на лекарствата стартира едновременно във всички страни от ЕС на 9 февруари 2019 г. в изпълнение на Европейска директива за борба с фалшифицираните лекарства 2011/62/ЕС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/161. От 2019 г. всички опаковки на лекарства, отпускани с рецепта, задължително се произвеждат с уникален идентификационен код и средство срещу подправяне. В Европейския хъб производителите регистрират кодовете на всички свои опаковки. Така се гарантира автентичният произход  на предписаните лекарства по цялата верига на лекарствено снабдяване. Ролята на магистър-фармацевтите е да проверят целостта на опаковката, да верифицират и дезактивират нейния уникален код при всяко отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание на пациента. Ако е установена нередност, Системата изпраща сигнал до фармацевта, производителя и БОВЛ. Надлежното отписване на опаковките лекарствени продукти от Системата за верификация от магистър-фармацевтите предотвратява нарушения във веригата на лекарственото снабдяване.

Едно от най-значимите постижения през 2023 г. е повишената активност на аптеките при работата със Системата за верификация в България, каза още Илиана Паунова. Всяка седмица в Системата се изпълняват над 4 милиона верификации, което означава, че над 75% от лекарствата по лекарско предписание се отписват в Системата, или с 50% повече спрямо предходната 2022 г. С така нарасналата активност на магистър-фармацевтите и интегриране на информационните системи в здравеопазването се осигурява прозрачност на процеса и се предотвратяват рисковете от финансови злоупотреби. Очаква се тенденцията на повишаване на активността да се запази през 2024 г. и да се достигне целевият показател за Европа над 90%, обясни Илиана Паунова.

По данни на БОВЛ, 3 251 аптеки, 202 болнични аптеки и 190 търговци на едро са свързани към Българската система за верификация на лекарствата. 251 компании доставят лекарства по лекарско предписание в България и изпращат данни в Системата за верификация, като от тях 33 са български.  Общият брой лекарства на българския пазар, за които са качени данни в Системата, е 5 351. Сигналите, които се генерират при верификация на лекарствените продукти в България са намалели под 0,08%, като целта е през 2024 г. е да се запази тенденцията на намаляване.

Системата за верификация на лекарствата - първата в България електронна система, работеща на национално ниво в здравеопазването, e пример за успешен проект в полза на българските пациенти, около който са обединени всички участници в лекарственото снабдяване. Тя е неразделна част от Европейската система за верификация на лекарствата  и работи стабилно, като се спазват високи изисквания за качество във всички основни и поддържащи процеси. Общите показатели за производителност и наличност на Системата през 2023 г. са над 99%.