„Софарма Трейдинг“ АД с 9% ръст на приходите

Дата: 20.03.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
„Софарма Трейдинг“ АД с 9% ръст на приходите

„Софарма Трейдинг“ АД отчете 9% ръст на приходите и 5% на печалбата преди данъци на консолидирано ниво през януари 2024 г.

Компанията приключи януари 2024 г. с приходи на консолидирано ниво в размер на 158 852 хил. лв., което представлява 9% ръст спрямо отчетните 145 672 хил. лв. в същия месец на предходната година. С 5% нараства и консолидираната печалба преди данъци, която възлиза на 5 932 хил. лв. сравнено с 5 640 хил. лв. през 2023 г.

На индивидуално ниво „Софарма Трейдинг“ АД реализира приходи в размер на 119 820 хил. лв., което представлява 7% ръст спрямо отчетени 111 544 хил. лв. в първия месец на предходната година. Печалбата преди данъци през януари е в размер на 4 112 хил. лв.