Софарма Трейдинг и Софарма осигуряват над 35000 броя продукти за здраве и медицински консумативи за Република Украйна

Дата: 07.03.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Софарма Трейдинг и Софарма осигуряват над 35000 броя продукти за здраве и медицински консумативи за Република Украйна

 „Софарма Трейдинг“ АД, съвместно със „Софарма“ АД осигуриха над 35000 броя продукти за здраве и медицински консумативи от спешна необходимост за Република Украйна. Така, двете компании заявяват своята съпричастност и подкрепа към жителите на Украйна, техните семейства и близки.

Осигурените продукти ще бъдат включени в хуманитарна помощ, за която е постъпило искане в Министерството на здравеопазването у нас по линия на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Те ще бъдат изпратени в Украйна с помощта на Българския червен кръст в най-кратък срок.