Софарма Трейдинг с намерение за придобиване на 9 аптеки Роял Фармаси

Дата: 15.08.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Софарма Трейдинг с намерение за придобиване на 9 аптеки Роял Фармаси

Софарма Трейдинг постигна споразумение и съгласие за придобиване на 9 аптеки Роял Фармаси. Те се намират в района на София, Перник, Дупница и Радомир, като плановете на компанията предвиждат след приключване на сделката да бъдат присъединени към семейството на SOpharmacy.

Решението за придобиване е част от плановете на Софарма Трейдинг да разширява и утвърждава своите позиции на национални ниво в сегмента търговия на дребно с лекарствени продукти. Като първа стъпка в тази посока, през 2015 г. компанията представи собствена ритейл концепция SOpharmacy, която осигурява съвременен подход в обслужването на здравните потребности на българските пациенти.

Към настоящия момент SOpharmacy има над 200 аптеки в повече от 40 града в България, развива онлайн аптеката sopharmacy.bg, а от началото на 2023 г. предимствата на концепцията са достъпни за пациентите у нас и чрез мобилното приложение SOpharmacy APP. От своя страна, Роял Фармаси оперират на аптечния пазар повече от 10 години, обединяват общо 11 обекта в София, Перник, Дупница и Радомир и са припознати от пациентите у нас като отговорен доставчик на здравни услуги.

„Придобиването на 9 аптеки Роял Фармаси ще ни позволи да бъдем още по-близо до пациентите в Перник, Дупница и Радомир. Така, в най-висока степен, ние ще можем да им предложим предимствата на нашата ритейл концепция, с които утвърдихме SOpharmacy като любима аптека на потребителите в България“, коментира Венцислав Маринов, Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на Софарма Трейдинг АД.

Съгласно законовите разпоредби, по сделката предстои да се произнесе Комисията за защита на конкуренцията. До приключването ѝ, двете вериги ще продължат да се управляват самостоятелно, а в месеците след юридическото приключване на сделката, основен фокус ще бъде плавното преминаване на придобитите обекти към концепцията SOpharmacy.