Учредиха Национална аптечна браншова организация

Дата: 29.05.2024 Коментари: 0
Снимки (1)
Учредиха Национална аптечна браншова организация

Учредително събрание на Национална аптечна браншова организация (НАБО) се състоя на 12 май в сградата на Българската търговско-промишлена палата в столицата, проведено под неин патронаж.

Организационният комитет за учредяването на НАБО представи с устава целите и средствата за постигането им, които учредителите приеха единодушно. Като основна цел в устава на организацията е заложен принципът на икономическо благополучие на аптеките. От Организационния комитет на НАБО заявиха, че икономически по-здрави аптеки ще водят след себе си до физически по-здрави пациенти.

От новата организация заявиха, че ще преследват увеличаване на притока на капитал в аптеките, като паралелно ще се търси повишаване качеството на аптечната услуга и въвеждане на фармацевтичната грижа в практиката и законодателството. Целите на браншовата организация също така предвиждат и сериозни законодателни промени в полза на аптеките. Методите за тяхното постигане ще се търсят в активно гражданско общество и силна браншова организация.

“Като работодателска организация, ние сме фокусирани в запазване на устойчивостта на аптечния бизнес, развитие на номенклатурата на лекарствени продукти, повишаване на качеството на услугите в аптеката, грижа за фармацевтите, осигуряване на липсващите лекарства и не на последно място подобряване здравословното състояние на пациентите ни. Наш фокус е аптеката, докато акцентът на пациентските организации са пациентите”, коментираха от Организационния комитет.

За Председател на Управителния съвет бе избран маг.-фарм. д-р Константин Качулев. Негови заместници са магистър-фармацевтите Евгени Антонов, Давид Дончев и Давид Колев. Главен секретар на организацията е Ивайло Гушев, а останалите членове на УС са магистър-фармацевтите Женя Алексиева, Илина Узунова, Катина Илчова и Илияна Парпелова-Метушева.

Организацията бе учредена от юридически лица, като условие за това едно лице да бъде пълноправен член е поне 50% от собствеността му да е на магистър-фармацевт. С това новоучредената и единствена браншова организация в аптечния сектор в България защитава поизгубения етичен модел на аптеката. “Либералният модел е изчерпан. Етиката във фармацията гарантира качество и наличност на лекарства за пациентите,” заяви д-р Качулев.

“Когато разбрах за идеята да се учреди НАБО и за нейния основен замисъл - да работим за повишаване качеството на лекарствообслужването, чрез подобряване икономическото състояние на аптеките, разбрах че това е организацията, в която трябва и искам да членувам,“ допълни Давид Колев, собственик на 4 аптеки в северозападна България, избран за заместник-председател на Организацията.