Eпидемията е влошила контрола на диабета у нас

Брой 4, ноември 2021

Дата: 29.11.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Eпидемията е влошила контрола на диабета у нас

Пандемията е влошила контрола на диабета у нас. 39% от всички хора с диабет или около 200 000 души са забавили, а 2%, или около 10 000 диабетно болни, са прекратили лечението си, съобщава сайтът www.mediapool.bg. Данните са от онлайн проучване сред пациенти с диабет на Националната пациентска организация (НПО), проведено сред 281 души в периода 29 септември – 20 октомври. Те бяха представени от проф. Цветалина Танкова, ръководител на Катедрата по ендокринология в МУ-София и началник на Клиниката по диабетология в университетската специализирана болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ по повод наближаващия Световен ден за борба с диабета – 14 ноември.

Захарният диабет не увеличава риска от заразяване със SARS-CoV-2, но е рисков фактор за бързо прогресиране, тежко протичане и смърт при Covid-19. При добър контрол на диабета рискът от тежко протичане на заболяването е сходен с този на останалото население, обясни проф. Танкова. Тя обясни, че вече се наблюдава нов вид диабет, който се появява при пациенти с коронавирус и именно при тях е отчетена три пъти по-висока смъртност.

Проучването на НПО показва още, че епидемията затруднила достъпа до специалист ендокринолог на 45% от анкетираните. При 26% от запитаните се е наложило прекъсване на терапията. 71% са отложили или отменили медицински преглед, а 51% – посещение в болница. Според 34% от анкетираните контролът на кръвната им захар се е влошил по време на пандемията. Според 80% от анкетираните наличието на електронно здравеопазване би улеснило достъпа до здравна грижа в условията на пандемия. 94% биха искали терапията им да бъде отпускана изцяло по електронен път без изчакване на комисия в РЗОК.