Прогнози за развитието на пазара на бебешки храни

Брой 10, ноември-декември 2022

Дата: 14.12.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Прогнози за развитието на пазара на бебешки храни

Проучване на глобалния пазар на бебешки храни показва, че търсенето на адаптирани млека за кърмачета ще набира сила през 2017 – 2026 година.

Последното прогнозно проучване на Persistence Market Research за глобалния пазар на бебешки храни предвижда, че бебешки храни ще достигнат продажби от над 100 милиарда щатски долара в световен мащаб до края на 2026 г. През прогнозния период глобалният пазар на бебешки храни ще расте със средно годишен темп  от 5,5% поради редица фактори, като предлагане на нови формули за кърмачета и подобрени рецепти за бебешки храни.

Докладът също така прогнозира, че предизвикателствата, свързани със снабдяването на суровини и несъответствията във веригата на доставки, ще възпрепятстват глобалното производство на бебешки храни през следващите години. Според него Азиатско-тихоокеанският регион с изключение на Япония ще остане най-доходоносният пазар както за продажбите, така и за производството на бебешки храни. Търсенето на бебешки храни на развитите пазари като Северна Америка и Европа ще остане стабилно през прогнозния период.

 

По-голямо търсене на храни за кърмачета и бебешки сокове

Що се отнася до търсенето на адаптирани млека за кърмачета, докладът показва, че тези продукти ще бъдат с най-високи продажби на световния пазар на бебешки храни до 2026 г. До края на прогнозния период повече от три пети дял от приходите в продажбите на бебешки храни ще се генерират от сегмента „Храни за кърмачета“.

Докладът също така разкрива, че бебешките сокове ще регистрират най-бърз ръст на приходите от продажби. Очаква се в близко бъдеще скептицизмът на потребителите към бебешките сокове да намалее, което ще доведе до значително увеличение на продажбите им. Докладът прогнозира, че през прогнозния период бебешките сокове като продуктов тип сегмент ще регистрират годишен темп на ръст от 6,9%.

 

 

Модерната търговия ще генерира продажби от 46,8 млрд. щ.д. до края на 2026 г.

През 2017 г. и след това, модерната търговия ще е най-големия канал за продажби на бебешки храни в световен мащаб, показват данните от доклада на Persistence Market Research. Специализираните магазини и дрогериите също ще имат своя принос и ще заемат значителен дял по отношение на осигуряването на високи продажби на бебешки храни. В допълнение, докладът също така прогнозира, че по-голямата част от продуктите, продавани на световния пазар на бебешки храни, ще бъдат неорганични.

Тъй като органичните бебешки храни са на високи цени и компаниите се сблъскват с пречки при рентабилното снабдяване с органични суровини, няколко участници на пазара ще се фокусират върху увеличаване на производството на неорганични бебешки храни. До края на 2026 година се очаква на световния пазар да бъдат продадени неорганични бебешки храни на стойност над 85 милиарда щатски долара.

 

Силна конкуренция на световния пазар на бебешки храни

Проучването разкрива, че десетки компании участват активно в разширяването на световния пазар на бебешки храни. Тези компании варират от лидери в сектора на фармацевтичните продукти, през големи производители на храни и напитки до новосъздадени компании.

Докладът е фокусиран върху големи компании производители, като Nestlé SA., Bristol-Myers Squibb., H.J. Heinz., Mead Johnson Nutrition Co., DANONE, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Abbott Laboratories, Hangzhou Beingmate Group Co., Royal FrieslandCampina NV., GlaxoSmithKline, The Hain Celestial Group, Pfizer, Hero Group GmbH и Arla Foods Amba.

В допълнение, докладът също така наблюдава и Associated British Foods, Mondelez International, Dean Foods Co., PepsiCo, Bright Food (Group) Co., Parmalat Group, Kids Food Co., TreeHouse Foods, DMK Deutsches Milchkontor, Bobobaby, Baby Gourmet Foods, Cargill, General Mills, Want Want Holdings и McCallum Industries като ключови производители на бебешки храни на световния пазар.

Източник: https://www.persistencemarketresearch.com/