Промоционални активности на категория „Храни за кърмачета, бебета и малки деца“ в аптечния канал

Брой 12, юни-юли 2023

Дата: 27.07.2023 Коментари: 0
Снимки (1)
Промоционални активности на категория „Храни за кърмачета, бебета и малки деца“ в аптечния канал

FOCUS е една от водещите агенции в Европа с 30 годишен опит при пазарните проучвания. Присъства на 34 европейски пазара с повече от 1700 клиенти. Агенцията осигурява актуална информация за промоционалните активности не само при бързооборотните стоки, но и за брошурите в аптечния канал. Акцент в анализите на агенцията са брошурите, които остават най-широко използваното средство за съобщаване на цени и оферти към потребителите и допринасят за повишаване на познаваемостта на марката. Анализите на пазара, които FOCUS подготвя на база промоционалните участия в брошурите дават отговор на въпроси като интензитет на промоционалните активности, брои на участия по артикулни групи, производители и марки.

 

Ако разгледаме броя на промоциите в брошурите в аптечния канал за цялата 2021 г. съпоставена с 2022 г., имаме спад на промоционалните активности с 1,4% или от около 20 800 на 20 500 отделни активности. За сметка на това GAV (брутната рекламна стойност) бележи ръст с 38%.

При по-задълбочен анализ в аптечния канал на цялата категория БЕБЕ (храни и нехрани) се забелязва спад на промоционалните активности с 9% и отново ръст на GAV с 53,3%, докато в „храна за кърмачета, бебета и малки деца“ ръстът на категорията е с 4,2%, а ръстът на брутната рекламна стойност е с цели 99%.

По канали категория „Храна за кърмачета, бебета и малки деца“ има следното разпределение. Най- голям е делът на промоционалните активности в супермаркетите с 41,6%, следвани от дрогерийните магазини с 17,6%. На трето място по дял промоциите са хипермаркетите с 15,6%, а на четвърто аптеките с 13,6%.

Ако разгледаме подробно цялата категория за бебешки продукти в аптечния канал, на първо място по дял на промоционалните активности са продуктите от „грижа за бебето“, при които забелязваме лек спад от 44,7% през 2021 г. на 41,1% през 2022г., следвани от „пелени“, при които има ръст от 34,1% на 35,8%.

Ръст от около 2% се забелязва и при следващата категория „Храни за малки деца“ или от 11,3% за 2021 г. на 13,6% за 2022 г. При категория „храни за бебета/кърмачета“ няма особена промяна спрямо предходната година. На пето място по брои промоционални активности остават „продукти за бебета/аксесоари“ с 3,7% през 2022 година.

Ако разгледаме на ниво категория по акаунти за 2022 година се вижда, че промоционалните активности на „адаптирано мляко“ са с най-голям дял в аптека Субра цели 75% , в Аптека 36.6 – 100% и в аптека Медея  - 44,4%, а на „детското/бебешко пюре“ цели 66,7% в Нове Фарм, 55% в СОфармаси и отново 44,4% в аптека Медея.

Продуктите „детски пауч“ са с най- голям дял в аптека Гален - 38,5%, следвани от Ремедиум с 4,5% и СОфармаси с 4,1%.  „Бебешките бисквити“ имат най- голям промоционален дял в Ремедиум от 6,8% и в СОфармаси - 2%. Сухите бебешки каши са с дял 22,4% в СОфармаси, почти 16% в Ремедиум и около 11% в аптека Медея.

Сравнявайки промоционалните активности в аптечния канал спрямо предходната година се забелязва спад с цели 30% от 73% на 43% в категорията „Детското/бебешко пюре“, лек ръст с 3% при „адаптирано мляко“ от 14% за 2021 г. на 17% за 2022 г. Значителен ръст при сухите каши с 16%, ръст при паучовете и бисквитите с 2% и ръст в категорията „branded goods“, в която имаме неценови промоционални активности с 8% от 7% през 2021 г. на 15% през 2022 година.

 

При промоциите в категория „Храни за бебета/кърмачета“ в аптечен канал няма private label активности, а топ марките по брой промоции са били HIPP с ръст от почти 4% или 41,6% за 2021 г. и 45% за 2022 година, следван от Bebelan със спад от 18,8% на 16,9%. При Bebivita имаме също ръст от 3% или от 8,1% през 2021 г. на 11,3% през 2022 г. Участията на Plasmon в аптечния канал са били около 10% от категорията и през двете години, а Aptamil отбелязва спад с около 7% или от 9,4% през 2021г. на 2,5% за 2022 г.

От гледна точка на GAV (брутната рекламна стойност) около 50% е за HIPP или по- точно 55,3% през 2021 г. И 50,8% през 2022 г. Следвани от Bebelan с 18,8% за предходната година и с 29,1% за 2021 г. При Данон също забелязваме спад на брутната рекламна стойност с около 4% или 8,3% за 2021 и съответно 4,5% за 2022 година.

Накрая ще разгледаме броя на промоциите за категорията „Храни за бебета/кърмачета и малки деца“ по акаунти в аптечния канал.

Най- голям е делът на промоционалните активности на категорията в аптека СОфармаси съответно 33,6% през 2021 г. и 34,4% през 2022 г. Следван от Ремедиум с 31,5% през 2021 г. и 27,5% през 2022 г. При аптека Гален делът на категорията се е увеличил двойно за 2022 г. или от 12,8% през 2021 г. на 25% през 2022 година, докато при аптека Медея забелязваме спад от 14,8% на 6,3% на категория „Храни за бебета/кърмачета и малки деца“. При Нове Фарм се забелязва лек спад от 4,7% през 2021 г. на 3,8% през 2022 година, а при Субра делът на категорията и за двете години е около 2,5%.