Най-важно за потребителите при избора на дезодорант е ароматът

Брой 8, юли-август 2022

Дата: 27.07.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Най-важно за потребителите при избора на дезодорант е ароматът

Най-често използваният дезодорант е този за пръскане (спрей), според резултатите от специално проучване на Talk Online Panel проведено за PROGRESSIVE Category Retail Forum. Той е предпочитан от 56% от участниците.

Следващият най-често използван вид е течният рол-он. Процентът на употребата му сред запитаните е 25. Стикът пък се ползва от 19%.

84% сами избират дезодоранта, който използват и 83% го купуват сами, 15% само понякога избират сами дезодоранта си и също толкова само понякога го купуват. 2% никога не си избират сами дезодоранта и също толкова никога не го купуват сами.

 

 

26% от запитаните ползват цвят дезодорант, съобразен с цвета на дрехите им. 71 процента са отговорили негативно на този въпрос, а 3% са казали, че не знаят.

38% използват дезодорант няколко пъти дневно, като при мъжете този процент е 30, а при жените 46. 42% ползват всеки ден или почти всеки ден, като 44 е процентът при мъжете, а 40 при жените. 9% ползват няколко пъти седмично, 3% веднъж седмично, 2% 2-3 пъти седмично. Веднъж месечно ползващите дезодорант са 1% и също толкова по-рядко от веднъж месечно. 4% от запитаните никога не използват дезодорант. При жените процентът на ползващите дезодорант няколко пъти седмично е 3%, а при мъжете 14%. Никога не използват дезодорант 5% от жените и 3% от мъжете.

Най-важно за повечето потребители за изборът на дезодорант е ароматът според изследването. 62% са избрали това като основен приоритет. 64% от жените държат най-много на аромата и 60% от мъжете. Да не оставя следи по дрехите е следващо по важност, като отново процентът на жените посочили този процент е по-голям: 66 спрямо 55 за мъжете. Важно е също и да предпазва възможно най-дълго от изпотяване, а след него по важност се нарежда това да е с възможно най-траен аромат. Тук процентът на жените и мъжете, които изтъкват това за важно е почти един и същ: 40% от запитаните мъже и 42% от запитаните жени. Цената на продукта е важна за около 29% от запитаните, като отново процентът на мъжете и жените, посочили това за важно е почти равен, но тук мъжете са с по-големия процент – 30%, а само един процент по-малко от жените посочват цената като приоритет. Следващо по-важност е да попива добре в кожата. Това посочват 27%. Да е специално за мъже/жени е важно за 26% от участниците в проучването. Това обаче изглежда е значително по-важно за мъжете, тъй като процентът при посочилите това е доста по-голям от при жените, а именно 44%, докато от  жените едва 9% се интересуват да е специално за техния пол. Други фактори определящи избора са: да е за често ползване, да е само с натурални съставки, да е без алуминий, да е от известна марка, да е медицински, да е комбиниран и да е българска марка.

Най-честият канал за покупка на дезодорант според резултатите от проучването са дрогериите. Процентът на закупуващите от там е 45, като при мъжете този процент е 37, а при жените 52. От супермаркет или хипермаркет купуват 36%. Мъжете изглежда предпочитат този канал за пазаруване, защото при тях този процент 44, а при жените 27. От аптека пазаруват дезодоранти и рол-они 6%, като 4% от мъжете и 8% жените, които са участвали избират фармацевтичния канал. Кварталният магазин е избран от 4% от анкетираните като предпочитано място за купуване на дезодорант, а онлайн магазинът от 3%. 4% поръчват от представител на марката, 2% купуват дезодорантите си от биомагазин, 1% посочват друго.