Пазарът на продукти за женска интимна хигиена ще достигне 27,80 милиарда до 2027 г.

Брой 7, май-юни 2022

Дата: 07.06.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Пазарът на продукти за женска интимна хигиена ще достигне 27,80 милиарда до 2027 г.

Размерът на глобалния пазар за женска хигиена се оценява на 19,24 милиарда долара през 2020 г. и се очаква да достигне 27,80 милиарда долара до 2027 г. със среден годишен темп на ръст (CAGR) от 5,4% през прогнозния период, става ясно от доклад на Brandessence Market Research.

Искането да се разглежда женската хигиена като основна потребност нараства в много икономики. Федералното бюро по затворите на САЩ предоставя безплатно, достатъчно количество продукти за интимна хигиена за всяка затворничка за осигуряване на подходящо здравно обслужване. Цената на хигиенните продукти е много висока в много икономики с ниски доходи; поне милиони жени нямат достатъчно пари, за да си позволят продуктите и това често води до липса на образование поради отпадане или отказване от посещаването на училище. Повишената осведоменост за женската хигиена, заедно с наличността на повече продукти, би довела до по-голямо благополучие за повече жени. От голяма важност е и употребата на правилния продукт за поддържане на нормално ниво на pH и за здравословен живот.

По време на пандемията Covid-19 правителствата наложиха лок-даун в световен мащаб, което доведе до увеличаване на безработицата . Увеличената безработица пък от своя страна доведе до намалена покупателна способност на клиентите, което допринесе за спада в търсенето на женски продукти. Според доклада, само 15% от индийските момичета са имали достъп до дамски превръзки при карантината, подобно на това, жените във Фиджи, САЩ, Обединеното кралство и т.н. съобщават за недостиг на наличности и повишени цени поради нарушена верига на доставки.

Някои от ключовите играчи за глобалния пазар на женска хигиена са Procter and Gamble, Edgewell Personal Care, Unicharm Corporation, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark Corporation, Lil-Lets Group, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, Ontex International, Natracare, Kao Corporation и други.

Повишаването на осведомеността за менструалното здраве и хигиената и нарастващия процент на грамотността на жените са някои от основните фактори, движещи растежа на пазара

Социалните медии, телевизията, правителствените инициативи и т.н. повишиха осведомеността за хигиената при жените, което води до увеличаване на търсенето на продукти за женска хигиена и следователно също така насърчава растежа на пазара. Според Национално проучване на здравето на семейството 2015-2016, само 36% от жените с менструация използват дамски превръзки. В допълнение, нарастващото женско население и нивото на грамотност на жените също допълват растежа на пазара. Според Световната банка процентът на грамотност на възрастните жени е около 83%. Освен това нарастващият разполагаем доход и правителствени политики като инициативата на правителството на Индия Suvidha за подкрепа на женската хигиена също водят до ръст на пазара.

Въпреки това, високите цени на продуктите в икономики с ниски доходи като Бангладеш, Кения и др. и културните табута, норми и липсата на знания могат да попречат на растежа на пазара. Нарастващото развитие на екологични, биоразградими продукти за женска хигиена също ще подпомогне безопасността на околната среда заедно със здравето и по този начин може да създаде повече възможности за по-нататъшен растеж на пазара.

Очаква се азиатско-тихоокеанският регион да расте с най-висок CAGR на световния пазар за женска хигиена

Глобалният пазар на продукти женска хигиена е сегментиран на Северна Америка, Европа, Азиатско-тихоокеанска Латинска Америка и Близкия Изток и Африка. Очаква се азиатско-тихоокеанският регион да нарасне с най-висок среден годишен темп на ръст на световния пазар за женска хигиена в рамките на прогнозния период поради голямото си население и нарастващата осведоменост сред потребителите в този регион. В региона живеят 60% от световното население, от които 49,3% са жени. В допълнение, нарастващото население на работещите жени с повишен процент на грамотност ще стимулира растежа на пазара в този регион. Освен това увеличаващите се правителствени схеми за повишаване на осведомеността за хигиената ще подобрят растежа на пазара. Очаква се Северна Америка да заеме значителен дял в глобалния пазар за женска хигиена поради високия разполагаем доход, силно напредналата икономика и голямата работна сила на жените, както и здравната осведоменост в този регион.

Глобалният пазар на продукти за инконтиненция ще достигне 16,2 милиарда долара до 2026 г.

Инконтиненцията засяга около 400 милиона души годишно, което е приблизително 4-5% от общото население на света, сочи доклад на ReportLinker . Хората над 65-годишна възраст са относително изложени на по-голям риск от инконтиненция в сравнение с по-младото поколение. Нарастващата възраст на населението създава нови нужди, което от своя страна стимулира търсенето на няколко продукта, които понастоящем не се считат за ежедневни стоки, например абсорбиращи продукти за инконтиненция, включително пелени за възрастни, бельо за еднократна употреба и др. Глобалният пазар на продукти за грижа за инконтиненция се движи от фактори, като нарастващия брой на застаряващото население; увеличаване на честотата на инконтиненция както при жените, така и при мъжете; нарастващи случаи на операции на простатата, увеличаваща се урбанизация, нарастващи разполагаеми доходи и повишаване на осведомеността и приемането на продуктите, налични за тези състояния. Освен прикованите на легло пациенти, възрастните с лека до умерена уринарна инконтиненция също увеличават употребата на продукти за инконтиненция, включително пелени и подплата. Този фактор допълнително стимулира търсенето на продукти за инконтиненция при възрастни. Бързият растеж на пазара на инконтиненция се задвижва и от пускането на пазара на нови и подобрени продукти, които осигуряват повече дискретност и подобрен комфорт на страдащия.

На фона на кризата с COVID-19, глобалният пазар на продукти за инконтиненция, оценен на 13,1 милиарда щатски долара през 2022 г., се очаква да достигне размер от 16,2 милиарда щатски долара до 2026 г., нараствайки със среден годишен темп на ръст (CAGR) от 5% през периода на анализа, научаваме още от доклада на ReportLinker. Еднократните пелени за възрастни, един от сегментите, анализирани в доклада, се очаква да нараснат с 4,9% CAGR, за да достигнат 10,4 милиарда долара до края на периода. След задълбочен анализ на последиците за бизнеса от пандемията и предизвиканата от нея икономическа криза, растежът в сегмента за еднократни предпазни средства за възрастни се коригира до ревизирани 5,6% CAGR за следващия 7-годишен период. Този сегмент в момента представлява 28,6% дял от световния пазар на продукти за инконтиненция. Потреблението на пелени за възрастни става все по-голямо поради нарастващата демография на възрастните хора в много азиатско-тихоокеански и западни страни. Други фактори, движещи растежа на пазара, включват по-добра информираност на потребителите, благоприятни здравни политики на правителствата, както и наличието на по-качествени продукти. Пазарът на САЩ се оценява на 3,7 милиарда долара през 2022 г., докато Китай се очаква да достигне 1,4 милиарда долара до 2026 г.

Пазарът на продукти за инконтиненция в САЩ се оценява на 3,7 милиарда щатски долара през 2022 г. В момента страната представлява 28% дял от световния пазар. Китай, втората по големина икономика в света, се очаква да достигне очакван пазарен размер от 1,4 милиарда щатски долара през 2026 г., след CAGR от 8,6% през периода на анализа. Сред другите забележителни географски пазари са Япония и Канада, като всеки прогнозира да нарасне съответно с 3,6% и 4,5% през анализирания период. В рамките на Европа се очаква Германия да нарасне с приблизително 3,9% CAGR (среден годишен темп на ръст), докато останалата част от европейския пазар (както е дефинирана в проучването) ще достигне 750,8 милиона долара до края на периода на анализа. Развитите региони са основни пазари за продукти за инконтиненция, главно поради застаряването на населението, нарастващото приемане от страна на потребителите и появата на иновативни продукти, осведомеността, приемането и способността да си позволят тези продукти в резултат на високите разполагаеми доходи. САЩ, Европа и Япония има максимален пазарен дял на световния пазар. Пазарът на продукти за инконтиненция в тези региони също се характеризира с иновации, уникален дизайн на продуктите и атрактивни опаковки. Тревожното покачване на нивата на затлъстяване, водено от повишаването на нивата на доходите, увеличаването на богатството и заседналия начин на живот, също се очаква да запази инерцията на растежа на продуктите за инконтиненция в тези региони. Азиатско-тихоокеанският регион бързо се очертава като основен пазар в световен мащаб, основно движен от нарастващия дял на възрастните хора, особено в Китай. Ниските нива на навлизане на пазара в сравнение с развитите региони също са друг важен фактор, движещ растежа на пазара.

Сегментът на памперсите за възрастни за еднократна употреба ще достигне 4,8 милиарда долара до 2026 г.

В глобалния сегмент за еднократни пелени за възрастни, САЩ, Канада, Япония, Китай и Европа ще доведат до 5,5% CAGR. Тези регионални пазари, които представляват комбиниран пазарен размер от 2,9 милиарда щатски долара, ще достигнат прогнозен размер от 4,1 милиарда щатски долара до края на периода на анализа. Китай ще остане сред най-бързо развиващите се в този клъстер от регионални пазари. Воден от страни като Австралия, Индия и Южна Корея, пазарът в Азиатско-Тихоокеанския регион се очаква да достигне 331,6 милиарда долара до 2026 г., докато Латинска Америка ще се разшири със 7,7% CAGR през периода на анализа.

Пълно възстановяване на пазара за санитарна защита в България през 2021 г. в съответствие с по-голяма мобилност извън дома

Според Euromonitor International търсенето на санитарна защита в България се е възстановило напълно през 2021 г. след значителното спадане, преживяно от категорията през предходната година поради домашната изолация в резултат на пандемията. По-голямата мобилност извън дома, тъй като ограниченията отслабнаха, води до това жените да използват по-голямо количество превръзки по-често, докато тампоните, които пострадаха най-много по време на пандемията поради значително намаляване на пътуванията и дейностите, регистрират забележителен ръст на обема на дребно през 2021 г., за да надминат продажбите през 2019 г. . Ограниченията, които бяха въведени за овладяване на разпространението на вируса, бяха премахнати в България през летния сезон, докато пътуванията в чужбина все още бяха до известна степен ограничени. Това беше особено от полза за вътрешния туризъм, тъй като повечето българи избраха местни дестинации за почивката си. Като изключително сезонен продукт търсенето на тампони се повлия положително от топлите летни месеци на българското Черноморие. Освен това отварянето на нощни клубове и барове през значителна част от годината увеличи търсенето на чорапогащи, тъй като те се използват главно от жени потребители с активен социален живот.

Търсенето на санитарна защита в България се определя от качество и дискретност. В резултат на това обемът на продажбите на дребно на тънки/ултра-тънки превръзки с крила продължи да нараства, докато имаше по-нататъшно отдалечаване от стандартните превръзки и опциите без крила. Това е така, защото повечето иновации от компаниите вече са фокусирани върху тънки/ултра-тънки продукти. Освен това тънките/ултра-тънки превръзки се радват на доста висока лоялност сред целевата си аудитория, като жените рядко преминават от любимата си марка.

Интересът към естествените и устойчиви продукти оказва влияние върху новите продукти на пазара

Тенденцията към повече натурални продукти и устойчиво производство се засили в рамките на санитарната защита в България. Това оказва влияние върху разработването на нови продукти от компаниите чрез използването на суровини, които имат естествени антибактериални и противовъзпалителни свойства като алое вера и екстракт от лайка или продукти с успокояващи билки и не съдържат добавени химикали или аромати.

Освен това, Johnson & Johnson’s O.B. пуснаха на пазара тампони, изработени от 100% органичен памук през 2021 г., които не са избелени с хлор и не съдържат химикали и аромати и следователно имат подкрепа от Ecocert. Младите хора също са много привлечени от менструалните чаши, тъй като те са за многократна употреба и следователно предлагат по-добра стойност, както и са по-екологична алтернатива на тампоните.

Пазарът на продукти за дамска интимна хигиена в България за 2021 е оценен на 47,3 милиона лева според данните на Euromonitor International. Делът на дискретните превръзки е 12, 1 млн. лв., а на нормалните превръзки е 28, 9. Тампоните са с дял от 6,3 милиона лева. Ръстът на пазара на цялата категория за 2021 на годишна база е 4,6 млн. лв. На дамските превръзки той с 2,9 милиона, а на дискретните с 6,6. Най-голям е за тампоните – с 8,8 милиона лева.

Основните играчи на българския пазар са: Procter & Gamble България ЕООД, Фортуна-КОМ ООД, Johnson & Johnson България ЕООД, Паломита АД, Mega Disposables SA ( Интерфудс България ЕАД ).