В SOpharmacy инвестираме във фармацевтите, така че да се чувстват спокойни и уверени в ролята си на здравен партньор

Брой 7, май-юни 2022

Дата: 07.06.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
В SOpharmacy инвестираме във фармацевтите, така че да се чувстват спокойни и уверени в ролята си на здравен партньор

Виолета Баракова, магистър-фармацевт, Директор „Оперативна дейност“ в SOpharmacy

Съдържание от SOpharmacy

Променя ли се функцията на аптеката и каква е ролята на фармацевта в нея днес?

Когато говорим за функцията на аптеката днес, няма как да не отбележим, че все по-устойчиво тя се налага като вход в здравната система. Аптеката е първото място, което пациентите посещават за здравен съвет и подкрепа. А фармацевтът е техен здравен партньор и консултант. В България дълги години пациентите възприемаха аптеката  основно като място за продаване на лекарства и до там се ограничаваше и ролята на фармацевта. Именно, за да променим това, създадохме концепцията SOpharmacy. Вече 7 години работим активно, за да променим възприятията, както за начина, по който трябва да изглежда и функционира аптеката, така и за ролята на фармацевта в нея. И мисля че го правим успешно, защото пациентите ни се доверяват. Доказателство за това е, че през 2021 г. определиха SOpharmacy за своя любима аптека в класацията My Love Marks.

 

Какво е значението на професионалната консултация за изживяването на пациента в аптеката?

В концепция SOpharmacy всеки елемент е така създаден, че да внушава и надгражда разбирането ни за здравна грижа. Като започнем от откритата и приветлива среда, преминем през широкото портфолио, с което гарантираме удовлетворяване и на най-специфичните здравни потребности – и завършим с консултацията от нашите фармацевти. Те са така подготвени, че да предоставят професионален здравен съвет по различни, честно срещани дискомфортни състояния, защото знаем, че това е ценно за пациента. Регулярно, по утвърдена методология, проверяваме и оценяваме нивото на здравна грижа, което той получава при нас.

 

Каква е инвестицията, която SOpharmacy прави в своите фармацевти?

Трудно е се даде еднозначен отговор, защото инвестираме в няколко различни направления. От една страна SOpharmacy e работодател, който следва всички законови изисквания и заплаща коректно труда на своите служители. За допълнителен комфорт сме изградили и богат социален пакет, в който са включени придобивки като допълнителни здравно осигуряване, карта за спорт, ваучери за храна, допълнителни дни отпуск, бонуси при препоръка на нови служители и други. На второ място, ние вярваме в експертизата на фармацевтите ни и знаем, че те имат нужните знания, за да се превърнат в здравен партньор за клиентите ни до живот. За да надграждаме и развиваме техните умения да консултират създадохме собствена обучителна академия, в която предоставяме както професионални обучения, така и такива за личностно развитие. И тъй като знаем, че времето на фармацевта е ценно, надградихме академията с дигитална платформа, през която нашите служители могат да се обучават в удобно време.  

На последно, но не по важност място, сериозна инвестиция правим и по отношение на бъдещите магистър-фармацевти, които са достигнали последен курс от своето обучение. Знаем колко е важно да получиш адекватна подкрепа именно в началото на своята кариера, затова създадохме своя стажантска програма, с която да надградим техните академични знания с практически опит. При нас всеки стажант преминава през практическо обучение под менторството на фармацевтите в аптеките ни, работи по казуси от практиката, има възможност да се запознае с различните роли в работата на фармацевта и в много ранен етап да развие умението си да бъде здравен партньор.

Именно заради цялостната грижа, която полагаме за нашите фармацевти, над 1000 специалиста избраха SOpharmacy за своето кариерно развитие!