Основни насоки как да сме полезни на пациенти със стомашно-чревни проблеми

Брой 8, юли-август 2022

Дата: 27.07.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Основни насоки как да сме полезни на пациенти със стомашно-чревни проблеми

 

Д-р Зорина Димитрова Петрова е управител на собствена маркетингова компания – Медикъл пойнт. Тя е завършила медицина в Медицински университет София през 1994 година. Работи като асистент в Катедра по фармакология и токсикология в същия университет до 2000 година. Занимава се с преподавателска и научно-изследователска дейност. От 2000 до 2014 година работи в генеричната фармацевтична компания Крка, Словения, като повече от десет години заема ръководни постове – маркетинг мениджър и генерален мениджър на Представителството в България.

Медикъл пойнт работи в две основни направления: детско здраве и профилактика и допълнителна помощ за онкологични пациенти. Компанията внедрява и развива редица медицински продукти на различни производители от Европа и САЩ на нашия пазар.

 

Правилното функциониране на стомашно-чревния тракт е важно, не само за доброто храносмилане. Здравата чревна лигавица обуславя добра имунна защита, адекватен енергиен баланс, наличност на всички необходими вещества и минерали, превенция на малабсорбцията и кахексията.

Освен, че тя повлиява съществено физиологичните процеси в организма, още по-подчертано значение има при патологични състояния – хронични процеси, онкологични заболявания, възпалителни, стресогенни (напр. хирургична интервенция) и др. състояния.

Балансът в работата на стомашно-чревния тракт може да се наруши в две посоки – ускорен пасаж (диария) или забавен пасаж (констипация).

 

Ускореният пасаж може да е по различни причини: 

 

Инфекциозни заболявания вкл. и причинени от Clostridium defficile

Прием на медикаменти (антибиотици; цитостатици; продукти, съдържащи магнезий, сорбитол и др.)

Терапевтични процедури (лъчелечение; сондово хранене и др.)

Заболявания на гастроинтестиналния тракт (ентерити, ентероколити (вкл. Синдром на раздразненото черво, ХУХК))

 

Независимо от причината това състояние води до нарушаване на абсорбцията на хранителни вещества и електролити, загуба на течности, повишена клетъчна дразнимост, което резултира в малнутриция, загуба на тегло, дехидратация, кахексия.

 

Адекватният здравен съвет при такива пациенти изисква да зададем няколко въпроса, за да сме сигурни какво точно е естеството на проблема. При пациенти с диария, винаги следва да попитаме:

 

Какъв е процесът: остър или хроничен? Колко време продължава? – хроничните диарии обикновено изискват допълнителна диагностика

Има ли друга стомашно-чревна симптоматика: болка, спазми, гадене, повръщане? - наличието на комплекс от симптоми налага уточняване на диагнозата

Има ли други оплаквания: отпадналост, температура, главоболие, мускулно-ставни болки? – суспекция за вирусно заболяване

Приема ли някакви медикаменти? – възможност за нежелана лекарствена реакция

Провежда ли някакво лечение: лъчетерапия, химиотерапия? – честа странична реакция

Боледувал ли е от КОВИД? – съпътства както основното заболяване, така и може да е резултат от политерапията

Ползвал ли е вече нещо срещу диария? – така ще избегнем прилагане на неефективни средства

Консултирал ли се е с лекар?

 

Отговорите на тези въпроси ще ни насочат да препоръчаме ли и какво точно да препоръчаме, за да сме максимално полезни на пациента. 

 

Антидиарийните продукти се разделят в следните групи:

Орални рехидратационни разтвори

Средства, потискащи чревния мотилитет

Пробиотици/пребиотици

Адстрингентни средства (танини)

Комбинирани препарати

Предвид това, че антидиарийните средства имат различен мехнизъм на действие е редно да подхождаме индивидуално към всеки пациент.

Забавеният пасаж статистически е проблем при около 15% от възрастното население на Западна Европа, при 4% от това на България. При повече от 48% от хората, страдащи от констипация, тя причинява нарушение на здравния и социалния им статус.

И тук причините са разнородни:

Лоша диета; ниска двигателна активност

Метаболитни заболявания (хипотиреоидизъм; диабет и др.)

Неврологични заболявания (миопатии, невропатии, множествена склероза, болест на Паркинсон и др.)

Когнитивни нарушения (болест на Алцхаймер)

Депресивен синдром

Медикаменти (калциеви блокери, опиати, антиацидни средства, симаптикомиметици, антихистамини, диуретици и др.)

 

Забавеният пасаж също влошава баланса на хранителни вещества и електролити, намалява концентрацията на полезните бктерии, засилва риска от натрупване на токсини и отпадни продукти и резултира в чревен дисбаланс, потенциране на възпалителни процеси, намалена имунна защита.

Всичко това налага да подходим внимателно към всеки пациент с проблем констипация и да зададем въпросите:Какъв е процесът: остър или хроничен? Колко време продължава?

 

≈ Хроничните процеси изискват уточняване на причината и крият риск от интоксикация

Спазва ли някакъв хранителен режим; храни ли се здравословно, движи ли се достатъчно? – промяната на диета и физическа активност биха могли да са ефективни корективни

мерки

Има ли друга стомашно-чревна симптоматика: болка, спазми, гадене, повръщане? – комплексът от симптоми следва да бъде консултиран от специалист

Приема ли някакви медикаменти? – суспекция за медикаментозна констипация

Приема ли лаксативи? (хроничната употреба на лаксативи води до цикъл диария-запек)

Има ли друго заболяване: неврологично, ендокринно (напр. тиреодит на Хашимото)?

Ползва/л ли е вече продукт срещу констипация?

Консултирал ли се е с лекар?

 

И тук средствата, които можем да препоръчаме са в различни групи според механизма си на действие:

Осмотични средства 

Средства, увеличаващи фекалната маса

Фекални омекотители

Перорални средства, повишаващи чревния мотилитет

Средства, повишаващи чревния мотилитет с локално приложение

 

Затова и при констипацията ефективното решение е индивидуално и според статуса на всеки пациент.

 

Стомашно-чревните проблеми са не само с голяма честота, но имат и своето социално значение. Лекотата, с която съвременния маркетинг съветва, „предписва“ и препоръчва медицински продукти, крие риск от нерешаване на проблемите, пропускане на важни клинични признаци, стимулиране на самодиагностиката и самолечението, хронифициране на патологията.

Насърчаването на ползването на продукти елиминира и превантивното стъпало - стимулиране на здравословна диета и адекватна двигателна активност, което има своя ефективен капацитет и не бива да се пропуска.

Всички тези факти налагат фокусът върху решаването на проблемите диария и констипация да е много по професионално-медицински, отколкото рекламно-промоционален.