Пазарът на пробиотици през 2020 и Q1 2021

Брой 2, юни 2021

Дата: 23.06.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Пазарът на пробиотици през 2020 и Q1 2021

Пазарът на пробиотиците за 2020 година нарасна с близо 10.9%, сравнено с 2019 г., достигайки 42.5 млн. лева продажби според данни от IQVIA, представляващ продажби от аптеки към крайни клиенти. Пандемията се отрази и на продажбите на пробиотици. Спрямо данните на IQVIA се наблюдава сериозен спад на продажбите между март и април 2020 година – от близо 38%, но и изключително представяне в края на 2020 г. През ноември 2020 година ръстът в стойност спрямо същия месец предишната година е близо 66%.

Топ 10 корпорации отговарят за над 85% от продажбите на пробиотици на аптечния пазар, като водещите 5 в азбучен ред са Ведра, Витаслим, Евофарма, Кенди и Новартис. Пазарът е доста фрагментиран с над 80 корпорации, присъстващи в този сегмент, при положение, че обхванатите опаковки се не повече от 300. Конкретно в този сегмент локалните играчи са много добре представени.

Топ 10 водещи брандове в сегмента представляват 85% от продажбите в категорията, всеки бранд имащ над 1 млн. лева продажби за 2020 година. Най-големият ръст на продажбите в абсолютна стойност, сравнен с 2019 г., има „Прокомбо”, който почти удвоява продажбите си. Можете да видите разпределението по брандове в категорията Пробиотици на Фиг. 1.

 

От Топ 10 бранда само „Флора” има спад в продажбите сравнено с 2019 година, докато „Биогайа”, „Пробиен” и „Био Баланс” имат сходни нива на продажби спрямо 2019 г. Останалите шест бранда растат, като лидерът „Линекс” има 7% ръст спрямо 2019 г.

Ако погледнем по-отблизо развитието на брандовете през годината, можем ясно да видим пик в продажбите в края на 2020 г. Една от причините може да бъде сериозният ръст на продажбите на антибиотици, което се наблюдаваше на българския пазар, където пробиотиците влизат като подкрепящо лечение. Можете да видите тази графика на Фиг. 2.

 

 

Категорията на пробиотиците продължава да расте през Q1 2021 г., имайки 10% ръст в продажбите в стойност спрямо Q1 2020 г. Тъй като пробиотиците се употребяват за подсилване на имунната система, стабилният ръст не е изненада. Рекламата през различни канали, както и ценовото позициониране могат да повлияят сериозно на продажбите. IQVIA може да мониторира тези ефекти през модула си за седмично проследяване на продажбите и през онлайн канала и има възможност да анализира резултатите от промяна на стратегията за продажби почти незабавно.