Промоции по време на Covid

Брой 2, юни 2021

Дата: 23.06.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Промоции по време на Covid

Какви са тенденциите в развитието на българския промоционален пазар за периода март 2019 - декември 2019 в сравнение с месец март 2020 - декември 2020 година? Отрази ли се новосъздалата се ситуация на броя на промоционалните активности в брошурите на българския пазар сравнено с предходната година? На тези и на много други въпроси дават отговор годишните анализи на пазара, които FOCUS** подготвя на база участията в брошурите.

Изминалата година беше доста интензивна и в „ритейл“ сектора. Въпреки че ситуацията създаде предпоставка за промяна на покупателните навици (отваряне на онлайн магазини, по- интензивно поръчване на хранителни, стоки за бита и на готова храна през онлайн платформи) интересен остава фактът, че броят на промоционалните активности в брошурите на целия пазар през десетте месеца март - декември 2019 спрямо 2020 е нараснал с 8,6%, докато брутната рекламна стойност отбелязва спад с 0,8% (Фиг.1).

 

Ако задълбочим анализа на промоционалните брошури на ниво аптечен канал за същия период, виждаме, че броят на промоционалните активности е нараснал с цели 14,2%, а стойността на GAV* е спаднала с 5,1% (Фиг.2).

Като разгледаме подробно броя на промоциите в аптечния канал по месеци, отново за същия период март - декември 2019 съпоставен с март - декември 2020 година, забелязваме ръст на промоционалните активности с 2300 промоции (Фиг.3).

Ако обобщим активностите по категории в брошурите на аптечния канал за същия период, видимо е, че делът на „аптечните“ промоционални продукти през 2020 година е половината от активностите в брошурите или 51,5% (с ръст от 2,2% спрямо същия период за предходната година), а „козметичните“ промоции заемат повече от 1/3 от всички промоционални активности или 37,3% (сравнение с 2019 виждаме спад от 0,8%). Трета категория, която заема 3,8% от всички активности и през двете години е „Бебешка нехрана“, в която се включва „Грижа за бебето“, „Пелени“ и „Други аксесоари“. На четвърто място са „Хартиени продукти“, в които също се включат и „Дамски санитарни продукти“, при които се забелязва спад с 0,8% спрямо предходната година или от 2,3% на 1,5 на сто (Фиг.4).

 

При козметиката, чийто дял е повече от 1/3 от общия брой на всички промоции, на първо място с 19% е „Устна хигиена“ като се забелязва ръст с 0,8% спрямо предходната година. При „Грижа за кожата“ обратно на „Устна хигиена“ имаме спад през 2020 г. на 18%, докато през 2019 г. делът й е бил 19%. Следващите две категории, които имат дял от общия брой промоции в „Козметика“ от около ¼, са „Козметика друга“ (тук са имидж каретата и подаръчните комплекти) и „Козметика за косата“. Като първата категория отбелязва ръст от почти 3% спрямо предходната година. „Козметика за косата“ от своя страна има спад с 0,8% спрямо 2019 година. При „Грижа за тялото“ се отчита ръст с 1,2%, а при „Лична хигиена“, която включва „Дезинфектанти“, „Душ гел“, „Сапуни“ отново имаме ръст с 0,8%. „Грижа за краката“ и „Дезодоранти“ са следващите категории с дял около 5% съответно 5,5% и 5,4% през 2019 година като и двете отбелязват спад с около 1,5% през 2020 година. „Интимна хигиена“ и „Декоративна козметика“ са с дялове около 2,5% и за двете години.

Ако разгледаме „Козметика“ по акаунти се вижда, че най- голям е делът на „Козметичните продукти“ следвани от категорията „Бебешка нехрана и грижа“. В аптека Запад делът на „Козметични продукти“ е нараснал с почти 20% спрямо предходната 2019 година от 76,3% на 95,8%. В Ремдиум е най-ниският дял на „Козметични продукти“ 83,2% през 2019 г. и 81,5% през 2020 г. В брошурите на Ремедиум присъстват промоционални активности на „Перилни препарати и домашни грижи“, които през месеците март - декември 2019 година са били 3,4% от общия брой промоции в „Козметика“, а през същия период на 2020 година са нараснали с 0,9% на 4,3%. Промоционални активности на „Препарати“ има и в брошурата на Гален, но тук се забелязва спад от 0,9% спрямо 2019 година. Артикули от „Пране/Домашни грижи“ са промотирани и в Медея като техният дял и през двете години е 0,9%.

При категория „Бебешка нехрана и грижа“ в брошурата на Гален се забелязва най- висок дял на промоционалната активност 13,9% през 2019 година и 15,1% през 2020 г.. Ръст на промоциите на бебешки продукти има и в SoPharmacy от 8% през 2019 г. на 9,4% през 2020 година. Докато в брошурата на аптека Запад, в която се отчита 19,5% ръст на активностите на „Козметични продукти“ спрямо предходната 2020 година се забелязва спад с 9% на промоциите на „Бебешка нехрана и грижа“ от 13,2% през 2019 г. на 4.2% през 2020 година. В брошурите на аптека Запад „Хартиени артикули“, които са били 10,5% през 2019 година изцяло липсват през 2020 година. В аптека Subra промоциите на бебешките продукти имат ръст с 5,6% спрямо предходната 2019 година, докато в аптеки Медея, Ремедиум и 36.6. броят им остава същия през двете години.

Като се разгледат подробно промоционалните активности в брошурите на аптечния канал на топ 10 производители при „Козметични продукти“, най- висок е делът на промоционалните активности на Байерсдорф през месеците март - декември 2020 : 11,2%, като е отбелязан ръст с 0,5% спрямо същия период на предходната 2019 година. Следва Пиер Фабре с 9,7% промоционални участия през 2019 г. и 9% през 2020 година. Трети по промоционални активности в категория „Козметични продукти“ е производителят ГлаксоСмитКлейн с ръст на промоционалните карета от 1,3% или 7,6% през 2019 г. и 8,9% през 2020 година. При Лореал броят на промоциите е останал същият 8,5%. Активностите на д-р Тайс имат ръст с 0,5% от 2,1% на 2,6%.

По топ 10 марки спрямо промоционалното участие в брошурите на аптечния канал най- висок е броят на активностите на Нивеа: 7,7% през месеците март - декември 2019 г. и 7,2% за същия период през 2020 година. Eucerin бележи ръст на промоции в брошурите с 1,2% или 2,6% през 2019 г. и 3,8% през 2020 година. Трети по брой активности са пастите за зъби Sensodyne като при тях ръстът е с 0,8% или 2,2% през 2019 г. и 3% през 2020 година. Марката Avene бележи спад с 0,2%, а Vichy ръст с 0,6 на сто.


*GAV (GrossAdvertisingValue - Брутна рекламна стойност) е с основни параметри: Размер в cm2, Позиция в брошурата, Формат, GrossReach (oбхват).

 

**FOCUS, една от водещите агенции за проучаване на пазара в Европа, осигурява актуална информация за промоции, онлайн цени за бързооборотни стоки и изследва комуникацията и ефективността на промоциите. За повече от 20 години и в 31 европейски страни FOCUS акцентира върху търговията, ценообразуването, комуникацията и рекламния ефект. https://www.focusmr.com/bg