Новини от НЗОК

Дата: 14.04.2022 Коментари: 0
Снимки (1)
Новини от НЗОК

От 01.04.2022 Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) вече ще извършва предварителен контрол по електронните предписания, заплащани с публични средства преди магистър-фармацевтите да ги изпълнят в аптеката. Софтуерът на аптеките (след актуализиране) ще има възможност да получава съобщение от Националната здравноинформационна система (НЗИС) след предварителен контрол.

Също така от там информират всички притежатели на разрешения за употреба на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично със средства от бюджета на НЗОК, както и техните упълномощени представители за Република България, че във връзка с предстоящото сключване на договори за 2022 г. за отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, на официалната интернет страница на НЗОК, линк „Начало“, подлинк „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства“, „За партньорите на НЗОК”, “За притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти“, са публикувани утвърдени от управителя на институцията образци на договори, както и съобщение, съдържащо уточнения по процеса на сключване на договорите и  техническото им попълване.