Положителна перспектива за финансовата 2021/22 г. за ФЬОНИКС

Дата: 23.06.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Положителна перспектива за финансовата 2021/22 г. за ФЬОНИКС

През предизвикателната финансова 2020-21 (31.01.2021) година, доминирана от пандемията Covid-19, групата ФЬОНИКС затвърди водещата си позиция на европейския пазар във фармацевтичната търговия на едро и дребно. Компанията увеличи приходите си с 3,2 %, в сравнение с предходната година до 28,2 млрд. евро. Общите оперативни резултати, които са ключов показател, от значение за фармацевтичната търговия на едро и дребно и включващ приходите и обема на обработената стока срещу заплащане, са се увеличили с 4,0% до 35,9 млрд. евро през този период. Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) нарасна от 603,6 млн. до 653,4 млн. евро. Това съответства на увеличение от 8.3%.

Свен Зайдел, Изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, заяви: „Въпреки силните колебания в търсенето през изминалата финансова година, постигнахме увеличение на приходите и резултатите си. Работейки заедно с аптеките, успяхме да отговорим надеждно на пиковете в  търсенето, дори по време на пандемията.“ Той добави: „Благодарение на ангажираността и всеотдайността на нашите служители в търговията на едро и дребно, ние успешно поддържахме доставките към клиентите в силно засегнатите региони, дори по време на най-предизвикателните периоди на пандемията. По този начин групата ФЬОНИКС подчерта своята роля на гръбнак на здравеопазването в Европа.“ През финансовата 2020/21 година повече от 39 000 служители на ФЬОНИКС в цяла Европа изиграха своята роля в осигуряването на надеждни доставки на лекарства и здравни продукти.

Пан-европейският доставчик на здравни услуги ФЬОНИКС Груп отчита ръст в сравнение с предходната година на около три-четвърти от националните си пазари през финансовата 2020/21 година. Отчитайки 34.4% дял от общите приходи на групата (предходната година: 33,7%), германският пазар допринесе значително за това положително развитие на бизнеса. В сравнение със същия период на предходната година приходите в Германия са се увеличили с 5,3% или 491,9 млн. евро до 9, 7 млрд. евро общо.

Групата ФЬОНИКС използва нарастващата дигитализация на системите на здравеопазване, което беше допълнително ускорено от пандемията COVID-19, за да придвижи напред своите многоканални услуги за крайни потребители и пациенти в цяла Европа. За тази цел компанията внедри специфични за пазарите цифрови услуги в много страни и разшири активностите си в посока електронна търговия. В Германия, например, ФЬОНИКС стартира “gesund.de”, първата централна здравна платформа в страната.

За настоящата финансова 2021/22 година компанията очаква увеличение на приходите малко над ръста на европейските фармацевтични пазари. Ръст на приходите се очаква на почти всички пазари, на които присъства ФЬОНИКС. Печалбата преди данъци се очаква да остане на нивото от предходната година.

Източник: https://www.phoenixpharma.bg/