Каква очаквате да бъде 2021 година?

Дата: 08.01.2021 Коментари: 0
Снимки (1)
Каква очаквате да бъде 2021 година?

Каква очаквате от 2021 година?

Оптимист съм, че ситуацията ще се подобри 16.27% leftmiddleright
Да бъде по-добра от 2020 35.89% leftmiddleright
Бизнесът ми да се стабилизира 18.18% leftmiddleright
Очаквам тежка криза 18.18% leftmiddleright
Да бъде по-лоша от 2020 10.05% leftmiddleright
Бизнесът ми да се влоши 1.44% leftmiddleright