Progressive Кошница # 13. Период: Януари / Февруари 2019 г. - Декември 2019 г.

Брой 1 / 2, януари / февруари 2020

Дата: 03.01.2019 Коментари: 0
Снимки (1)
Progressive Кошница # 13. Период: Януари / Февруари 2019 г. - Декември 2019 г.

Плавно покачване на цените през годината

С приключването на 2019 година можем да обобщим, че търговия на дребно с бързооборотни стоки в България отбеляза поредна година на ръст в оборотите. По оценка на експерти положителното развитие ще е в рамките на 3-4 процента на годишна база, като сравнително запазва темпа от предишната 2018 г. Основна причина за това е благоприятната икономическа обстановка в страната като увеличаващите се доходи и разходи на домакинствата, както и намаляващата безработица, оказаха ползотворен ефект върху динамиката в бранша.

По предварителни данни икономиката на страната (Брутен вътрешен продукт - БВП) се очаква да регистрира ръст от над 3% през 2019 година в сравнение с 2018, а коефициентът на безработица да бъде около на една от най-ниските стойности за последните няколко години от близо 6%. Основен двигател за положителното развитие е вътрешното потребление и в най-голяма степен увеличените разходи на домакинствата. По данни на Българска народна банка брутната средно-месечната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение вече наближава 1,300 лв. като бележи приблизително 10% ръст на годишна база. Добра новина е, че ключови макроикономически показатели се очаква да продължат да се подобряват и през следващите години, което ще даде допълнителен тласък на бранша.

Инфлацията също се засили в редица продуктови групи, което допринесе за ръста на приходите на търговците. На база по последни данни на НСИ, може да се направи прогнозата, че официалната инфлация при храните ще бъде около 5% за 2019 г. Основни групи стоки, които отбелязаха по-сериозен ръст в цените на годишна база са хляб и хлебни изделия, месни продукти, зеленчуци, алкохолни напитки.

Разбира се, въпреки положителните нагласи, трябва да се има предвид, че страната е изправена пред различни вътрешно структурни дисбаланси, както и външни геополитически рискове, което до голяма степен определя и известната предпазливост на потребителите. Няма как да не се отбележи намаляването и застаряването на населението, както и обезлюдяването на определени региони, които са сред негативните тенденции в бранша.

Водещите компании в търговията с бързооборотни стоки в България продължиха положителното си развитие и през 2019 г. като концентрацията в бранша се засили. Лидери в сектора са международните представители „Кауфланд”, „Лидл”, „Билла”, „Метро”, „Т-Маркет“, както и местният играч „Фантастико“. По-оценка на експерти пазарният дял на водещите 10 търговеца се очаква да достигне близо 45% към края на 2019 г., в сравнение с близо 40% към края на 2018.

До голяма степен ръстът е в следствие на експанзията на веригите, както и на придобиванията в бранша. Следва да отбележим, че компаниите основно се фокусираха към големите градове София, Пловдив, Варна, където покупателната способност е по-висока и населението бележи ръст. Особено активни в експанзията са „Лидл”, „Билла” и „Т-Маркет“.

В началото на годината „Лидл” откри 100-ния си магазин, а през изминалата 2019 г. отвори 6 нови магазина. „Билла“ има вече 130 обекта, като откри 8 нови локации през 2019 г., но и затвори 2 такива. „Т-Маркет“ придоби 11 локации от пловдивската верига „Триумф“ като отвори и допълнително 3 други нови магазина и завърши 2019 година с 82 локации. Днес вече присъства на пазара с 84 магазина, като последният от тях откри в началото на февруари в Пловдив. Лидерът на пазара „Кауфланд”, след известна пауза в експанзията също откри нова локация във Велико Търново, където стъпи за първи път, и се очаква да отвори нов магазин във Варна през близките месеци. Търговска верига  „Фантастико“ също работи върху 3 нови магазина, които да отвори през 2020 година в градовете София, Перник и Банкя.

PROGRESSIVE кошница

Спазвайки традицията от последните години и през 2019 г. списание PROGRESSIVE предложи на своите читатели детайлна информация за динамиката на цените на няколко основни групи стоки, включвайки широк набор от продукти във всяка от тях. Данните могат да се приемат за представителна извадка на основната потребителска продуктова кошница на домакинствата. PROGRESSIVE кошница включва 36 продукта разпределени в 4 основни групи: плодове и зеленчуци, собствени марки, храни и нехранителни продукти. Под внимание са взети предложенията на водещите търговци в страната, които са лидери и във форматите, които представляват. В извадката са включени „Кауфланд“ (хипермаркет), „Метро“ Кеш енд Кери (кеш енд кери), „Билла“ и „Т-Маркет“ (супермаркет), eBag.bg (електронна търговия) като информацията за цените е събирана на месечна база в периода януари - ноември 2019 г. от едни и същи обекти на търговците в София или от електронната страници на eBag.bg.

През разглеждания период средната стойност на PROGRESSIVE кошницата възлиза на 129,60 лв. като през годината флуктоацията е в рамките на 6,60 лв. (разликата между най-високата и най-ниската стойност). Забелязва се плавно покачване на цените от началото на годината до края й. Съответно най-ниската стойност на покупките е регистрирана през месец март - 126,72 лв., а най-високата през месеците юли-август 133,31 лв. Въпреки по-ниските цени на плодовете и зеленчуците, по-високата стойност на кошницата през лятото се дължи основно на по-малкото промоционални активности през юли и август.

Един от изводите, който може да направим е, че през летните месеци юни, юли и август традиционно цените са по-високи от средните за годината. На другият полюс са януари, февруари и март, когато цените са и най-ниски. Основната причина за това е, че през зимните месеци се забелязват много повече промоционални активности, а отделно януари и февруари са най-слабите месеци за търговците по отношение на генерираният оборот, което ги кара да са по-активни по отношение привличане на клиенти. Може да кажем, че поради сезона на отпуските и летният период забелязваме засилване на консумацията извън дома като търговците ограничават намаленията на цените на предложенията си. Също така увеличаващите се пътувания на българите в чужбина също рефлектира към намаляване на потребителската маса основно в населените места във вътрешността на страната.

Разликата в най-скъпата и най-евтината средно-месечна стойност на потребителска кошница при различните вериги варира през различните месеци от близо 29 лв. до 13 лв. И през 2019 г., както и при предишни изследвания, данните на PROGRESSIVE кошница показват, че потребителите на „Метро“ са пазарували най-изгодно за разглеждания период. До голяма степен това се определя и от формата, фокусът и спецификата на търговия, която е насочена към професионалните клиенти като хотели, ресторанти, магазини и разчита на покупките на едро. Най-висока се оказва средната кошница при електронният търговец eBag.bg, като по-високите цени в сравнение с останалите търговски вериги се запазват почти през цялата година. Това до голяма степен се дължи на премията, която търговецът отчита, за да предложи по-голямо удобство и гъвкавост на потребителите си по време на пазаруването и на различният бизнес модел.

Плодове и зеленчуци

По данни на НСИ, консумацията на плодове средно на лице от домакинство расте с близо 14% за периода 2010-2018 г., а това на зеленчуци с 2%. От категория „Плодове и зеленчуци“ продуктовата кошница на списание PROGRESSIVE включва домати, моркови и лимони като не обхваща продукцията на точно определен производител, страна на произход и сорт. Забелязваме, че средната стойност на продуктите бележи спад от началото към края на годината като най-високата стойност е била през април (7,80 лв.), а най-ниска през септември (5,32 лв.). Имайки предвид сезонния фактор на някои продукти, традиционно цената на доматите е най-ниска през лятото, а тази на лимоните през зимата. На бананите е най-висока през пролетта и лятото, докато есента и зимата цената пада.

През последните няколко години консумацията на домати средно на лице от домакинството според данни от НСИ бележи постоянен ръст и достига 21 кг. Що се отнася до цената на продукта, средната стойност през годината е била 2,71 лв. Най-високата регистрирана цена е през месеците януари-февруари (3,81 лв. за кг.), а най-ниската цена, която достига продуктът е 1,47 лв. през септември заради наличието на местно производство. Почти през цялата година търговците са включили домата в промоциите си като основно са били активни в периода май-ноември.

При лимоните също наблюдаваме сезонност по отношение на ценовите нива, като най-високи са цените през летните месеци и октомври, а най-ниски през месеците януари - април. Средната цена за килограм лимони през разгледания период е 2,83 лв. (варирайки от 2,22 лв., през януари - февруари, до 3,62 през октомври).

Последният продукт от категорията „Плодове и зеленчуци“ е моркови като през есента се предлага основно местно производство. Така традиционно по-ниска е цената на морковите през месеците септември - ноември (0,90-0,99 лв. за кг), а най-високата през юни – 1,89 лв. Средната цена на продукта през годината е 1,37 лв. за кг.

Собствени марки

Разширяването на портфолиото от собствени марки е една от основните тенденции сред търговци на дребно с бързооборотни стоки в страната. В категорията собствени марки „PROGRESSIVE кошницата“ са включени два продукта – олио и грах в консерва. Сред изследваните търговски вериги eBag.bg не предлага в асортимента си собствена марка и от двата продукта.

Най-ниската средна цена на олио през годината забелязваме при собствената марка на „Т-Маркет“ като цената варира в рамките на 1,64-1,99 лв. за литър. Интересно е да отбележим, че през разглеждания период не се наблюдават резки спадове или пикове в цената на продукта, а средната цена варира от 1,79 лв. до 1,97 лв. Веригите „Билла“ и „Т-Маркет“ са били най-активни в промоционалните активности на продукта.

Анализът на данните показва, че често грахтa в консерва е била изчерпана и не е била налична в момента на проверката в магазините. Средната цена през годината е 1,08 лв. за кг, като достига най-много 1,24 лв. за кг през месеците юли-август. Най-изгодна е била цената на продукта във веригата „Метро“ като няколко месеца предложението е било на стойност 0,70 лв. за кг.

Храни

В категория „Храни“, която изследва „PROGRESSIVE кошница“, са включени 21 продукта, а именно: кисело мляко, топено сирене за мазане, краве масло, бадемова напитка, майонеза, цяло пиле, луканка, лютеница, замразена пица, ориз, кафе, ядки, изворна вода, гроздова ракия, бира, пилешки бульон, вафли, дъвки бонбони, оризов чипс и храна за котки пауч.

Основният извод, който може да направим е, че средната стойност на кошницата при храните бележи устойчив ръст през годината. Това кореспондира и с данните на националната статистика, според която при цените на храните бележат постоянно завишение. Средната сметка варира в рамките от 69,54 лв. през месец януари до най-много 73,88 лв. през месеците юли-август и средна стойност от около 71,31 лв. за цялата година.

 

По-сериозен ръст на цените през годината се забелязва при месните продукти, а именно луканка „Орехите Добруджанска“, алкохолните напитки като ракия „Карнобатска Гроздова“, вафли „Боровец“ лешник, дъвки Halls. Същевременно най-големи намаления на цените се забелязват при пиле „Лудогорско пиле“ (от 5,85 лв. през януари до 4,76 лв. през ноември или близо 20% разлика), изворна вода „Девин“ 1,5 литра (0,98 лв. през януари и 0,84 лв. през ноември), пилешки бульон Maggi – 12x10 г (1,81 лв. през януари и 1,56 лв. през ноември).

В тази продуктова група прави впечатление големият брой продукти на промоция. Най-често промоционални активности се забелязват през есенните и зимните месеци. Най-активните търговци сред разглежданите хранителни продукти с промоционални оферти са „Билла“ и „Метро“. Най-често промоции през годината се забелязват при бира „Загорка“, бонбони Тoffifee, топено сирене President натурално 45%, пилешки бульон Maggi. На другия полюс най-малко или липса на промоционални оферти се забелязват при замразена пица „д-р Йоткер” - Feliciana, дъвки Halls, майонеза „Олинеза“.

Интересно е да се отбележи, че не са малко случаите, в които търсените стоки не са в наличност. Това засяга всички търговци и е характерно през всички разглеждани месеци.

Нехранителни продукти

В „PROGRESSIVE кошница“ се включва и категория „Нехранителни продукти”, която обхваща следните стоки: капсули за пране, омекотител, препарат за съдове, шампоан, детски шампоан, део спрей, паста за зъби, боя за коса, тоалетна хартия, кухненска ролка.

В унисон с хранителните продукти и при нехранителните такива липсват широки ценови флуктоации, но съвкупната цена бележи плавен ръст през годината. Най-високата сметка е измерена през месеците юли-август и е на стойност 48,84 лв., а най-ниската през март на стойност 45,61 лв. или приблизително 7% по-евтино. Основна причина за по-високата сметка са липсата на промоции в периода юли/август.

 

Най-големите разлики в най-високата и най-ниската средномесечна цена през годината сред продуктите се забелязва при препарат за съдове Medix Max Power (22%), кухненска ролка Selpak (14%) и тоалетна хартия Emeka Paradise - 4 броя (11%). Най-ниската цена на Medix Max Power от 0,85 лв. за 450 мл е отчетена по време на промоция през месеците януари-февруари, проведени в търговските вериги „Т-Маркет“ и „Метро“ при най-висока средна цена от 1,21 лв. през ноември. Кухненска ролка Selpak 2 бр./опаковка е била най-евтина през месец април, също на промоция във верига „Метро“ при цена от 1,99 лв. при средна цена за цялата година от 2,61 лв.

Промоционалните активностти при нехраните са били най-широко застъпени през зимните месеци, а най-слабо в периода май-август. Най-активни през годината са били търговците „Билла“ и „Метро“. Продуктите, които най-често са били на промоция през годината са били шампоан Syoss 500 мл, капсули за пране Ariel 3в1 (15 броя), део спрей Rexona Men 150 мл. Забелязва се, че случаите когато търсените стоки липсват на регалите и не са в наличност са най-вече през втората половина на годината.

Прогнозните за 2020 година са, че инфлационните процеси в повечето продуктови групи ще продължат, като резултатите ще може да видим и сравним при следващия годишен анализ на PROGRESSIVE кошница. Дотогава можем да се надяваме, че борбата за клиенти и конкурентната среда в бранша ще неутрализират до известна степен покачващите се цени, което може да бъде само от полза за потребителите.